Judův dopis 1:1–25

  • Pozdravy (1, 2)

  • Falešní učitelé budou souzeni (3–16)

    • Michaelův spor s Ďáblem (9)

    • Enochovo proroctví (14, 15)

  • Zůstávat v Boží lásce (17–23)

  • Připisovat Bohu slávu (24, 25)

 Já, Juda, otrok Ježíše Krista a bratr Jakuba,+ píšu povolaným,+ které Bůh, Otec, miluje a které chrání pro Ježíše Krista:+  Ať vám Bůh dává stále víc milosrdenství, pokoje a lásky.  Milovaní, velmi jsem si přál napsat vám o naší společné záchraně.+ Ale zjistil jsem, že vám musím napsat a vybídnout vás, abyste vedli tvrdý boj za víru,+ která byla jednou provždy dána svatým.  Vklouzli totiž mezi vás jistí lidé, které Písmo už dávno určilo k soudu. Jsou to bezbožní lidé, kteří nezaslouženou laskavost našeho Boha používají jako omluvu pro nestoudné chování*+ a kteří svými skutky zapírají našeho jediného Majitele a Pána, Ježíše Krista.+  I když to všechno dobře víte, chci vám připomenout, že Jehova* sice vysvobodil svůj lid z Egypta,+ ale potom zničil ty, kdo neměli víru.+  Anděly, kteří nezůstali ve svém původním postavení a opustili určený příbytek,+ drží ve věčných poutech v husté tmě, dokud nad nimi v tom velkém dni nebude vykonán rozsudek.+  A podobné to bylo i se Sodomou, Gomorou a okolními městy, jejichž obyvatelé se také oddávali hrubé sexuální nemravnosti* a uspokojovali nepřirozené tělesné touhy.+ Tato města jsou pro nás varovným příkladem, protože byla potrestána věčným ohněm.+  Přesto tito lidé, kteří podléhají snům, znečišťují tělo, pohrdají těmi, kdo mají autoritu, a mluví urážlivě o slavných.+  Přitom když měl archanděl+ Michael+ spor s Ďáblem a přel se s ním o Mojžíšovo tělo,+ neodvážil se ho urážlivými slovy odsoudit.+ Řekl: „Ať tě pokárá Jehova.“*+ 10  Tito lidé ale mluví urážlivě o všem, čemu nerozumí.+ A čemu rozumí na základě svých pudů, podobně jako nerozumná zvířata,+ tím vším sami sebe kazí. 11  Běda jim, protože se vydali cestou Kaina,+ hnali se za odměnou po chybné dráze Baláma+ a zahynuli ve vzpurné řeči+ Koracha!+ 12  Hodují s vámi na vašich hostinách lásky, ale jsou to skály skryté pod vodou.+ Jsou to pastýři, kteří bez bázně pasou sami sebe,+ oblaka bez vody unášená větrem sem a tam,+ stromy, které jsou na podzim bez ovoce, úplně* mrtvé a vykořeněné, 13  divoké mořské vlny, které jako pěnu vyvrhují vlastní hanbu,+ bludné hvězdy, které budou navždy v té nejčernější tmě.+ 14  O nich prorokoval Enoch,+ sedmý v rodové linii od Adama. Řekl: „Jehova* přišel se svými svatými myriádami,*+ 15  aby soudil všechny lidi+ a aby všechny bezbožné usvědčil ze všech jejich bezbožných skutků, kterých se bezbožně dopouštěli, a ze všech otřesných věcí, které proti němu ti bezbožní hříšníci mluvili.“+ 16  Jsou to reptalové,+ kteří si stěžují na svůj životní úděl. Řídí se svými touhami,+ jejich ústa se nabubřele vychloubají a pro vlastní prospěch lichotí druhým.*+ 17  Milovaní, vy ale pamatujte na slova* apoštolů našeho Pána Ježíše Krista, 18  kteří vám říkali: „V posledním čase se objeví posměvači, kteří se budou řídit svými bezbožnými touhami.“+ 19  Právě ti vyvolávají rozkoly+ a jsou to živočišní* lidé bez duchovního smýšlení.* 20  Ale vy, milovaní, se posilujte* na základě své nejsvětější víry a modlete se v souladu se svatým duchem+ 21  a tak zůstávejte v Boží lásce+ a očekávejte přitom milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista, které vede k věčnému životu.+ 22  Buďte milosrdní+ k těm, kdo mají pochybnosti,+ 23  a zachraňujte je+ tím, že je vychvacujete z ohně. Buďte milosrdní také k jiným, ale dávejte si přitom pozor a nenáviďte i oděv, který je znečištěný špatnými skutky.*+ 24  Tomu, kdo vás dokáže ochránit před pádem a způsobit, že budete bez vady+ a s velkou radostí stát před jeho slávou,* 25  jedinému Bohu, našemu Zachránci, jemu patří prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista sláva, vznešenost, vláda a moc po celý uplynulý čas, teď a navždy. Amen.

Poznámky

Řecky aselgeia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „dvakrát“.
Nebo „desítkami tisíc svatých“.
Nebo „obdivují osobnosti“.
Nebo „věci předpovězené“.
Nebo „tělesní“.
Dosl. „ducha“.
Dosl. „budujte se“.
Dosl. „tělem“.
Nebo „v jeho slavné přítomnosti“.