Jozue 4:1–24

  • Kameny jako památník (1–24)

4  Jakmile celý národ překročil Jordán, Jehova řekl Jozuovi:  „Svolej těch 12 mužů z lidu, jednoho muže z každého kmene,+  a přikaž jim: ‚Vyneste zprostřed Jordánu, z místa, kde stojí kněží,+ 12 kamenů, vezměte je s sebou a položte je na místě, kde budete dnes nocovat.‘“+  A tak Jozue svolal 12 mužů, které vybral z Izraelitů, jednoho muže z každého kmene,  a řekl jim: „Jděte doprostřed Jordánu před truhlu Jehovy, svého Boha, a každý z vás si zvedněte na rameno jeden kámen, podle počtu izraelských kmenů,  aby vám připomínaly, co Bůh udělal. Až se vás v budoucnu děti* zeptají: ‚Proč jsou tady ty kameny?‘,+  odpovíte jim: ‚Tyto kameny slouží Izraelitům jako trvalý památník*+ toho, že se vody Jordánu zastavily před truhlou Jehovovy smlouvy,+ když ji přenášeli přes řeku.‘“  Izraelité to tedy udělali tak, jak Jozue přikázal. Zdvihli zprostřed Jordánu 12 kamenů, podle počtu izraelských kmenů, přesně jak Jehova řekl Jozuovi. Vzali je s sebou na místo, kde měli nocovat, a položili je tam.  Jozue také postavil 12 kamenů uprostřed Jordánu na místě, kde stáli kněží, kteří nesli truhlu smlouvy.+ Ty kameny jsou tam až dodnes. 10  Kněží nesoucí truhlu zůstali stát uprostřed Jordánu, dokud se nevykonalo všechno, co Jehova nařídil lidu prostřednictvím Jozua, v souladu se vším, co Jozuovi předtím přikázal Mojžíš. Po celou tu dobu lidé rychle přecházeli přes řeku. 11  Jakmile se všichni dostali na druhou stranu, přešli před zraky lidu kněží s Jehovovou truhlou.+ 12  A Rubenovci, Gadovci a polovina kmene Manasse přešli Jordán v bojovém šiku před ostatními Izraelity,+ jak jim uložil Mojžíš.+ 13  Asi 40 000 vojáků vyzbrojených do bitvy přešlo před Jehovou na jerišské pláně. 14  V ten den Jehova vyvýšil Jozua v očích celého Izraele,+ takže si ho po všechny dny jeho života hluboce vážili,* stejně jako si hluboce vážili Mojžíše.+ 15  Jehova pak Jozuovi řekl: 16  „Přikaž kněžím, kteří nesou truhlu svědectví,+ aby vystoupili z Jordánu.“ 17  A tak Jozue přikázal kněžím: „Vystupte z Jordánu.“ 18  Když kněží, kteří nesli truhlu Jehovovy smlouvy,+ vyšli zprostřed Jordánu a vkročili svými chodidly na břeh, vody Jordánu začaly znovu téct a vylily se z břehů+ tak jako předtím. 19  Lid přešel Jordán desátý den prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu+ na východním pomezí Jericha. 20  A těch 12 kamenů, které vzali z Jordánu, Jozue postavil v Gilgalu.+ 21  Potom Izraelitům řekl: „Až se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Co znamenají ty kameny?‘,+ 22  vysvětlíte jim: ‚Izraelité přešli Jordán po suchém dně,+ 23  když Jehova, váš Bůh, před nimi vysušil jeho vody, dokud ho nepřešli, stejně jako to Jehova, váš Bůh, udělal s Rudým mořem, když ho před nimi vysušil, dokud ho nepřešli.+ 24  Udělal to, aby všechny národy na zemi věděly, jak je Jehovova ruka mocná,+ a abyste se Jehovy, svého Boha, stále báli.‘“

Poznámky

Dosl. „synové“.
Nebo „připomínka“.
Dosl. „báli se ho“.