Jozue 3:1–17

  • Izraelité překračují Jordán (1–17)

3  Potom Jozue a všichni Izraelité* brzy ráno vstali a odtáhli ze Šittimu.+ Došli až k Jordánu, a než ho překročili, přenocovali tam.  Po těch třech dnech prošli vůdci lidu+ táborem  a vydali příkaz: „Jakmile uvidíte, že levitští kněží nesou truhlu smlouvy Jehovy, vašeho Boha,+ měli byste se zvednout ze svého místa a následovat ji,  abyste věděli, kudy máte jít, protože jste touto cestou ještě nešli. Ale nepřibližujte se k ní – udržujte si od ní odstup asi 2 000 loket.“*  A Jozue řekl lidu: „Posvěťte se,+ protože zítra Jehova vykoná ve vašem středu úžasné věci.“+  Potom Jozue řekl kněžím: „Zdvihněte truhlu smlouvy+ a jděte před lidem.“ Zdvihli ji tedy a šli před lidem.  Jehova tehdy řekl Jozuovi: „Dnes tě začnu vyvyšovat v očích celého Izraele,+ takže poznají, že jsem s tebou,+ stejně jako jsem byl s Mojžíšem.+  Kněžím, kteří nesou truhlu smlouvy, bys měl dát tento příkaz: ‚Když dojdete k Jordánu, vkročte do vody a zůstaňte tam stát.‘“+  A Jozue řekl Izraelitům: „Přistupte sem a naslouchejte slovům Jehovy, svého Boha.“ 10  Potom jim řekl: „Teď uvidíte, že živý Bůh je ve vašem středu+ a že před vámi jistě vyžene Kananejce, Chetity, Chivijce, Perizejce, Girgašejce, Amorejce a Jebusejce.+ 11  Truhla smlouvy Pána celé země vstoupí před vámi do Jordánu. 12  Vyberte z izraelských kmenů 12 mužů, jednoho muže za každý kmen,+ 13  a jakmile se kněží, kteří nesou truhlu Jehovy, Pána celé země, dotknou svými chodidly vody v Jordánu, voda přitékající shora se zastaví a zůstane stát jako hráz.“*+ 14  Když se tedy lid zvedl z místa, kde tábořil, a vydal se překročit Jordán, kněží nesoucí truhlu smlouvy+ šli před lidem. 15  Jakmile došli k Jordánu a vkročili do vody (po celou dobu žní se Jordán vylévá z břehů),+ 16  voda přitékající shora se zastavila. Zvedla se jako hráz* velmi daleko od nich, až u města Adamu, které leží poblíž Caretanu. A voda, která tekla směrem k moři Araby, Solnému moři,* odtekla. Lid tedy překročil řeku naproti Jerichu. 17  Kněží, kteří nesli truhlu Jehovovy smlouvy, stáli uprostřed Jordánu na suchém dně,+ dokud celý Izrael nepřešel suchou nohou+ na druhou stranu Jordánu.

Poznámky

Dosl. „synové Izraele“.
Asi 890 m. Viz příloha B14.
Nebo „zeď“.
Nebo „zeď“.
Tj. Mrtvému moři.