Jozue 23:1–16

  • Poslední Jozuova slova k izraelským vůdcům (1–16)

    • Žádný Jehovův slib neselhal (14)

23  Uplynulo hodně času od doby, kdy Jehova dopřál Izraeli odpočinek+ od všech okolních nepřátel. Jozue zestárl a byl v pokročilém věku.+  Svolal tedy celý Izrael,+ jeho starší, náčelníky, soudce a vůdce lidu,+ a řekl jim: „Zestárl jsem, jsem v pokročilém věku.  Sami jste viděli všechno, co kvůli vám Jehova, váš Bůh, udělal všem těm národům. Byl to Jehova, váš Bůh, kdo za vás bojoval.+  Podívejte, přidělil jsem vašim kmenům losem+ jako dědictví zemi zbývajících národů+ a také všech národů, které jsem vyhladil,+ od Jordánu až k Velkému moři* na západě.  To Jehova, váš Bůh, je před vámi vypudil.+ Vyhnal je* kvůli vám a zmocnili jste se jejich země, jak vám Jehova, váš Bůh, slíbil.+  A tak buďte velmi odvážní a dodržujte všechno, co je napsáno v knize Mojžíšova zákona,+ a jednejte podle něj. Nikdy se od něj neodchylujte napravo ani nalevo+  a nestýkejte se s národy,+ které mezi vámi ještě zůstávají. Nezmiňujte se o jménech jejich bohů+ ani při nich nepřísahejte, neslužte jim ani se jim neklaňte.+  Ale držte se věrně Jehovy, svého Boha,+ jak jste to až dosud dělali.  Jehova před vámi zažene velké a mocné národy.+ Až dodnes před vámi nikdo neobstál.+ 10  Jediný z vás bude pronásledovat tisíc mužů,+ protože za vás bojuje Jehova, váš Bůh,+ jak to slíbil.+ 11  A tak vždy dbejte+ na to, abyste milovali Jehovu, svého Boha.+ 12  Kdybyste ho však opustili a přilnuli k lidem z národů, které mezi vámi ještě zůstávají,+ vstupovali s nimi do manželství+ a stýkali se s nimi, 13  rozhodně byste měli vědět, že Jehova, váš Bůh, už před vámi nebude ty národy dál vyhánět.*+ Stanou se vám pastí a léčkou, bičem na zádech a trnem v oku,+ dokud nevymřete z této dobré země, kterou vám dal Jehova, váš Bůh. 14  Brzy zemřu* a vy dobře víte celým srdcem a celou duší,* že neselhal žádný slib ze všech dobrých slibů, které vám dal Jehova, váš Bůh. Všechny se splnily, ani jediný neselhal.+ 15  Ale stejně jako Jehova, váš Bůh, splnil všechny dobré sliby, které vám dal,+ tak na vás Jehova přivede všechno neštěstí, o kterém mluvil.* Jehova, váš Bůh, vás vyhladí z této dobré země, kterou vám dal.+ 16  Když budete porušovat smlouvu Jehovy, svého Boha, kterou máte dodržovat, a budete sloužit jiným bohům a klanět se jim, pak proti vám vzplane Jehovův hněv+ a rychle vymřete z této dobré země, kterou vám dal.“+

Poznámky

Tj. Středozemnímu moři.
Nebo „připravil je o vlastnictví“.
Nebo „připravovat o vlastnictví“.
Dosl. „jdu dnes cestou celé země“.
Nebo „přivede všechna zlá slova“.