Jozue 20:1–9

  • Útočištná města (1–9)

20  Jehova potom řekl Jozuovi:  „Řekni Izraelitům: ‚Určete si útočištná města,+ jak jsem o tom s vámi mluvil prostřednictvím Mojžíše,  aby tam mohl uprchnout ten, kdo někoho neúmyslně, nešťastnou náhodou zabil. Budou vám sloužit jako útočiště před mstitelem krve.+  Ten, kdo zabil, uprchne do jednoho z těchto měst,+ postaví se u vchodu do městské brány+ a předloží svůj případ starším toho města. Ti ho do města přijmou a poskytnou mu místo, aby tam mohl bydlet.  Pokud ho bude pronásledovat mstitel krve, nevydají mu ho. Zabil totiž svého bližního neúmyslně a necítil k němu předtím nenávist.+  Bude v tom městě bydlet, dokud se nepostaví před shromáždění a neproběhne soud.+ A do svého domu ve městě, ze kterého uprchl, se může vrátit až po smrti úřadujícího velekněze.‘“+  Vyčlenili tedy k tomuto zvláštnímu účelu* Kedeš+ v Galileji, v hornatém kraji Naftaliho, Šekem+ v hornatém kraji Efrajima a Kirjat-arbu, což je Hebron,+ v hornatém kraji Judy.  Na druhé straně Jordánu na východ od Jericha vybrali Becer,+ který byl v pustině na náhorní plošině a patřil kmeni Ruben, Ramot+ v Gileadu na území kmene Gad a Golan+ v Bašanu na území kmene Manasse.+  Tato města byla určená pro všechny Izraelity i cizince, kteří se mezi nimi usadili. Každý, kdo někoho neúmyslně zabil, tam mohl uprchnout,+ aby mu nehrozilo, že zemře rukou mstitele krve dřív, než se postaví před shromáždění a proběhne soud.+

Poznámky

Dosl. „posvětili“.