Jozue 16:1–10

  • Dědictví Josefových potomků (1–4)

  • Dědictví kmene Efrajim (5–10)

16  A hranice území, které losem připadlo+ potomkům Josefa,+ vedla od Jordánu u Jericha k vodám, které jsou východně od Jericha, přes pustinu stoupající od Jericha a pak do hornatého kraje kolem Betelu.+  Z Betelu, který je u Luzu, pokračovala k hranici s Arkity v Atarotu,  pak sestupovala na západ k hranici s Jafletity až k hranici Dolního Bet-choronu+ a ke Gezeru+ a končila u moře.  Josefovi potomci,+ Manasse a Efrajim, tedy získali svou zemi.+  Toto byla hranice území, které pro své rodiny dostali potomci Efrajima: Hranice jejich dědictví na východě vedla od Atarot-addaru+ k Hornímu Bet-choronu+  a sahala až k moři. Od Mikmetatu+ na severu se hranice stáčela na východ k Taanat-šilu a dál k Janoachu.  Od Janoachu sestupovala k Atarotu a Naaře, vedla k Jerichu+ a dosáhla k Jordánu.  Od Tappuachu+ pokračovala západně k říčnímu údolí* Kana a končila u moře.+ To je dědictví rodin z kmene Efrajim.  Potomci Efrajima také dostali města* uprostřed dědictví Manasseovců,+ všechna města s okolními vesnicemi. 10  Ale nevyhnali Kananejce, kteří bydleli v Gezeru,+ a ti až dodnes žijí mezi Efrajimovci+ a vykonávají pro ně nucené práce.+

Poznámky

Nebo „vádí“.
Nebo „enklávy“.