Joel 1:1–20

  • Pohroma – nálet sarančat (1–14)

  • „Jehovův den je blízko“ (15–20)

    • Prorok volá k Jehovovi (19, 20)

1  Jehova promluvil k Joelovi,* synovi Petuela:   „Poslouchejte, starší,dávejte pozor, všichni obyvatelé země. Stalo se něco takového za vašich dnůnebo za dnů vašich předků?+   Řekněte o tom svým synůma ti ať o tom řeknou zase svým synůma jejich synové další generaci.   Co zbylo po náletu sarančat, sežralo další hejno sarančat,+a co zbylo po nich, sežraly larvy sarančat,a co zbylo po larvách, sežrala nenasytná sarančata.*+   Vzbuďte se, opilci,+ a plačte! Naříkejte, všichni pijani vína,protože sladké víno vám sebrali od úst.+   Do mé země totiž vpadl národ, mocný a početný.+ Jeho zuby jsou lví zuby+ a jeho čelisti jsou lví čelisti.   Zpustošil mou révu a z mého fíkovníku zbyl jenom pahýl,úplně je obnažil, takže na větvích nezbyla ani kůra,a odhodil je pryč.   Naříkej, jako když panna* oblečená v pytloviněnaříká nad ženichem* svého mládí.   Z Jehovova domu zmizela obilná i tekutá oběť.+ Kněží, Jehovovi služebníci, truchlí. 10  Pole je zpustošené, půda truchlí,+protože obilí je pryč, mladé víno vyschlo, olej došel.+ 11  Rolníci jsou zděšení, vinaři naříkají,kvůli pšenici a kvůli ječmeni,protože úroda na poli je zničená. 12  Réva uschla,fíkovník zvadl. Granátovník, palma a jabloň,všechny ovocné stromy uschly,+radost lidu se změnila v hanbu. 13  Oblečte se do pytloviny* a truchlete,* kněží,naříkejte, služebníci oltáře.+ Přijďte a spěte přes noc v pytlovině, služebníci mého Boha,protože do Božího domu se už nepřináší obilná ani tekutá oběť.+ 14  Vyhlaste* půst. Svolejte slavnostní shromáždění.+ Shromážděte starší i všechny obyvatele zeměk domu Jehovy,+ vašeho Boha, a volejte k Jehovovi o pomoc. 15  Běda, ten den se blíží! Jehovův den je blízko!+ Přijde a přinese zničení od Všemohoucího. 16  Copak nám jídlo nezmizelo přímo před očima? Copak z domu našeho Boha nezmizelo veselí a radost? 17  Semena* pod jejich lopatami seschla. Sklady jsou zpustošené. Sýpky jsou zbořené, protože obilí uschlo. 18  I dobytek sténá! Stáda krav zmateně bloudí, protože nemají pastvu,a stáda ovcí trpí. 19  K tobě, Jehovo, budu volat,+protože oheň pohltil pastviny v pustiněa plamen strávil všechny ovocné stromy. 20  I divoká zvířata touží po tvé pomoci,protože prameny vyschlya pastviny v pustině pohltil oheň.“

Poznámky

Znamená „Jehova je Bůh“.
Hebr. text zde používá čtyři různé výrazy pro sarančata.
Nebo „mladá žena“.
Nebo „manželem“.
Dosl. „přepásejte se“.
Nebo „bijte se do prsou“.
Dosl. „posvěťte“.
Nebo možná „sušené fíky“.