Job 5:1–27

  • Elifazova první řeč pokračuje (1–27)

    • Bůh „chytá moudré na jejich vlastní vychytralost“ (13)

    • Job by neměl zavrhovat ukázňování od Boha (17)

5  Jen volej! Je někdo, kdo ti odpoví? Na koho ze svatých* se obrátíš?   Blázna zabije jeho zlosta hlupák zemře závistí.   Viděl jsem blázna, jak zapouští kořeny,ale najednou je jeho příbytek proklet.   Jeho synové ani zdaleka nejsou v bezpečí,jsou utlačovaní v městské bráně+ a nikdo se jich nezastává.   Hladový sní jeho úrodu,sesbírá ji i mezi trníma jejich majetku se zmocní jiní.   Vždyť neštěstí neklíčí z prachua těžkosti nerostou ze země.   Jako je jisté, že jiskry létají vzhůru,tak je jisté, že se člověk rodí pro těžkosti.   Na tvém místě bych se obrátil na Boha,Bohu bych předložil svůj případ,   tomu, který dělá velké a nevyzkoumatelné věci,obdivuhodných věcí bezpočtu. 10  Dává zemi déšť,sesílá vody na pole. 11  Vysoko pozvedá nevýznamnéa sklíčené vyvyšuje k záchraně. 12  Maří plány chytráků,takže se jim nic nedaří. 13  Chytá moudré na jejich vlastní vychytralost,+takže jejich plány vychází naprázdno, 14  ve dne se střetávají s tmoua v poledne tápou jako v noci. 15  Zachraňuje chudého před mečem jejich úst,vysvobozuje ho z rukou siláků, 16  takže nevýznamnému svítá nadějea bezpráví zavírá ústa. 17  Šťastný je člověk, kterého Bůh kárá,proto nezavrhuj ukázňování od Všemohoucího! 18  Působí totiž bolest, ale také ovazuje zranění,dává rány, ale také vlastníma rukama uzdravuje. 19  Ze šesti pohrom tě zachránía ani sedmá ti neublíží. 20  V době hladomoru tě vyplatí ze smrtia v době války z moci meče. 21  Před bičem jazyka+ budeš chráněn,a když přijde pustošení, nebudeš se bát. 22  Zkáze a hladu se vysměješa z divokých zvířat nebudeš mít strach. 23  Ani kameny na poli ti neublíží*a dravá zvířata s tebou budou žít v míru. 24  Ve svém stanu se budeš cítit bezpečně,*a když se půjdeš podívat na svou pastvinu, nic nebude chybět. 25  Budeš se těšit z mnoha dětía tvých potomků bude jako polní trávy. 26  Do hrobu sestoupíš v plné síle,jako snopy obilí sklízené ve svůj čas. 27  Tohle jsme vyzkoumali a tak to je. Vyslechni si to a pouč se z toho.“

Poznámky

Možná se vztahuje na anděly.
Nebo „i s kameny na poli budeš mít smlouvu“.
Nebo „pokojně“.