Job 34:1–37

  • Elihu obhajuje Boží spravedlnost a způsob jednání (1–37)

    • Job řekl, že mu Bůh odepřel spravedlnost (5)

    • Pravý Bůh nikdy nepáchá zlo (10)

    • Jobovi chybí poznání (35)

34  A Elihu pokračoval:   „Naslouchejte mým slovům, vy moudří,poslouchejte mě, vy učení.   Vždyť ucho prověřuje slova,tak jako jazyk* ochutnává jídlo.   Prozkoumejme spolu, co je správné,rozhodněme společně, co je dobré.   Job totiž řekl: ‚Jsem v právu,+ale Bůh mi odepřel spravedlnost.+   Mám lhát a tvrdit, že si nezasloužím příznivý rozsudek? Moje rána se nehojí, i když jsem neudělal nic špatného.‘+   Najde se ještě někdo jako Job,který pije posměch jako vodu?   Připojuje se k těm, kdo páchají zlo,je ve společnosti zlých lidí.+   Řekl totiž: ‚Člověk nemá nic z toho,že se snaží líbit Bohu.‘+ 10  Proto mě poslouchejte, moudří muži:* Je nepředstavitelné, že by pravý Bůh páchal zlo+a že by Všemohoucí jednal nesprávně.+ 11  Odmění člověka podle jeho skutků+a dá mu, co si zaslouží. 12  Bůh určitě nepáchá zlo,+Všemohoucí nepřekrucuje právo.+ 13  Kdo ho pověřil vládou nad zemía kdo ho ustanovil nad celým světem?* 14  Kdyby se* na lidi zaměřila vzal by k sobě jejich ducha a dech,+ 15  všichni* by společně zahynulia lidstvo by se vrátilo do prachu.+ 16  Pokud máš tedy porozumění, dobře poslouchej,věnuj pozornost tomu, co říkám. 17  Měl by vládnout někdo, kdo nenávidí spravedlnost? Nebo bys odsoudil mocného, který jedná správně? 18  Řekl bys králi ‚Jsi ničema‘? Nebo urozeným ‚Jste zločinci‘?+ 19  Bůh nenadržuje knížatůma neupřednostňuje bohaté před chudými,*+protože jsou všichni dílem jeho rukou.+ 20  Můžou umřít náhle,+ uprostřed noci,+třesou se a hynou,dokonce i mocní jsou odstraněni bez zásahu lidské ruky.+ 21  Boží oči totiž pozorují cesty člověka+a vidí všechny jeho kroky. 22  Neexistuje taková tma ani tak hluboký stín,aby se tam zločinci mohli schovat.+ 23  Bůh nikomu neurčil čas,kdy má před něj předstoupit, aby byl souzen. 24  Nemusí vyšetřovat – mocné drtía na jejich místo dosazuje jiné.+ 25  Dobře ví, co dělají,+v noci je svrhne a jsou zničeni.+ 26  Sráží je za jejich špatnost,tam, kde to všichni vidí,+ 27  protože ho přestali následovat+a nedbali na jeho cesty.+ 28  Kvůli nim k němu volají chudí,takže slyší křik bezmocných.+ 29  Když Bůh zůstane zticha, kdo ho může odsoudit? Když skryje svou tvář, kdo ho může spatřit? Ať už ji skryje před národem, nebo před člověkem, výsledek je stejný: 30  bezbožník* nemůže vládnout+ani držet lidi v pasti. 31  Říkáš Bohu: ‚Byl jsem potrestán, i když jsem se nedopustil ničeho špatného.+ 32  Ukaž mi, co jsem přehlédl. Pokud jsem udělal něco špatně, už to nikdy neudělám.‘ 33  Má ti to Bůh vynahradit podle tvých představ, když odmítáš jeho rozsudek? To musíš posoudit ty, ne já. Tak mi řekni, co víš. 34  Moudří lidé* mi řeknou,každý moudrý člověk, který mě slyší, mi řekne: 35  ‚Job mluví bez poznání+a jeho slovům chybí pochopení.‘ 36  Ať je Job vyzkoušen* až do krajnosti,protože mluví jako zkažení lidé. 37  Nejenže hřeší, ale ještě se bouří,+pohrdavě před námi tleská rukamaa mnoha slovy obviňuje pravého Boha!“+

Poznámky

Dosl. „patro“.
Dosl. „muži srdce“.
Nebo „obydlenou zemí“.
Dosl. „své srdce“.
Dosl. „všechno tělo“.
Nebo „urozené před prostými“.
Nebo „odpadlík“.
Dosl. „muži srdce“.
Nebo možná „můj otče, ať je Job vyzkoušen“.