Job 31:1–40

 • Job obhajuje svou bezúhonnost (1–40)

  • „Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima“ (1)

  • Žádá Boha, aby ho zvážil (6)

  • Nespí s jinými ženami (9–12)

  • Nemiluje peníze (24, 25)

  • Není modlář (26–28)

31  Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima.+ Jak bych se tedy mohl ohlížet za pannou?*+   Jak by mi pak Bůh, který je nahoře, oplatil,jaké dědictví bych získal od Všemohoucího z výšin?   Nečeká zločince pohromaa ty, kdo páchají zlo, neštěstí?+   Nevidí snad mé cesty+a nepočítá všechny mé kroky?   Jednal jsem někdy nečestně?* Spěchaly mé nohy k podvodu?+   Ať mě Bůh zváží na přesných vahách.+ Zjistí, že jsem mu oddaný.*+   Pokud mé kroky odbočují z cesty+nebo mé srdce jde za očima+nebo jsem si poskvrnil ruce,   ať někdo jiný jí, co jsem zasel,+a ať je vykořeněno, co jsem zasadil.*   Pokud se mé srdce dalo svést cizí ženou+a tajně jsem čekal+ u dveří svého bližního, 10  ať moje manželka mele obilí pro jinéhoa ať s ní spí* jiní muži.+ 11  Vždyť by to bylo nestoudné chování,byl by to trestuhodný zločin.*+ 12  Byl by to oheň, který by pohlcoval a ničil,*+celou moji úrodu by strávil i s kořeny.* 13  Pokud jsem svému otroku nebo otrokyni odepřel spravedlnost,když se mnou měli spor,* 14  co udělám, až mě Bůh bude soudit?* Co mu řeknu, až se mnou bude účtovat?+ 15  Copak ten, kdo mě utvořil v lůně, neutvořil i je?+ Nevytvaroval nás před narozením* ten samý?+ 16  Pokud jsem chudým odmítl dát, o co prosili,+a způsobil vdovám zármutek,*+ 17  pokud jsem jedl své jídlo sáma nepodělil se se sirotky+ 18  (vždyť sirotek* u mě vyrůstal od mého mládí a byl jsem pro něj jako oteca vdově* jsem pomáhal odmalička*), 19  pokud jsem viděl někoho umírat, protože neměl co na sebe,nebo chudého, který se neměl čím přikrýt,+ 20  pokud mi neděkoval*+ za to,že ho hřeje vlna z mých ovcí, 21  pokud jsem sirotkovi hrozil pěstí,+když potřeboval moji pomoc v městské bráně,*+ 22  ať mi ruka* odpadne od ramenea ať se mi paže zlomí v lokti.* 23  Děsil jsem se totiž pohromy od Boha,neobstál bych před jeho vznešeností. 24  Pokud jsem se spoléhal na zlatoa řekl ryzímu zlatu: ‚Ty jsi má jistota!‘,+ 25  pokud jsem se radoval ze svého velkého bohatství,+z toho, že jsem získal velký majetek,+ 26  pokud jsem se díval na zářící slunce*nebo nádherný měsíc, jak putuje po obloze,+ 27  a mé srdce se dalo tajně svést,abych jim rukou poslal polibek* a tak je uctíval,+ 28  byl by to trestuhodný zločin,*protože bych tím zapřel pravého Boha nahoře. 29  Radoval jsem se někdy z neštěstí svého nepřítele?+ Měl jsem radost, když ho postihlo něco zlého? 30  Nedovolil jsem, aby moje ústa zhřešila tím,že bych ho proklínal a přál si jeho smrt.+ 31  Neříkali snad lidé z mého stanu ‚Najde se někdo, kdo se nenasytil jeho jídlem‘?*+ 32  Žádný cizinec nemusel nocovat venku,+pocestný měl u mě otevřené dveře. 33  Skrýval jsem někdy svá provinění, jako to dělají jiní,+a schovával svou vinu v kapse svého oděvu? 34  Bál jsem se reakce davunebo se děsil toho, že mnou budou ostatní rodiny pohrdat,takže jsem mlčel a bál se vyjít ven? 35  Kéž by si mě někdo vyslechl!+ Pod to, co jsem řekl, bych se podepsal.* Ať mi odpoví Všemohoucí!+ Kéž by můj žalobce napsal svá obvinění do spisu! 36  Nosil bych ho na ramenia uvázal si ho kolem hlavy jako korunu. 37  Řekl bych Bohu o každém svém kroku,přistoupil bych k němu bez zábran, jako kníže. 38  Pokud proti mně křičela má vlastní půdaa její brázdy spolu plakaly, 39  pokud jsem zadarmo jedl její úrodu+nebo přivedl k zoufalství její majitele,+ 40  ať mi místo pšenice vyroste trnía místo ječmene páchnoucí plevel.“ Zde Jobova slova končí.

Poznámky

Nebo „věnovat nevhodnou pozornost panně“.
Nebo možná: „Kráčel jsem někdy s nečestnými muži?“
Nebo „že jsem bezúhonný, ryzí“.
Nebo „ať jsou vykořeněni moji potomci“.
Dosl. „nad ní klekají“.
Nebo „zločin, který patří před soud“.
Dosl. „žral (pohlcoval) ke zničení“.
Nebo „by vykořenil“.
Nebo „když si na mě stěžovali“.
Dosl. „až Bůh povstane“.
Dosl. „v lůně“.
Dosl. „způsobil, aby selhaly oči vdovy“.
Dosl. „on“.
Dosl. „jí“.
Dosl. „z matčina lůna“.
Dosl. „jeho bedra nežehnala“.
Nebo možná „když jsem viděl, že mám podporu v městské bráně“.
Nebo „lopatka“.
Nebo „vylomí z kloubu, z horní kosti“.
Dosl. „světlo“.
Dosl. „a moje ruka políbila moje ústa“.
Nebo „zločin, který patří před soud“.
Dosl. „masem“.
Nebo: „Tady je můj podpis.“