Job 27:1–23

  • Job je rozhodnutý zůstat oddaný Bohu (1–23)

    • „Nepřestanu být oddaný Bohu!“ (5)

    • Bezbožník nemá naději (8)

    • „Proč říkáte takové hlouposti?“ (12)

    • Zlým nic nezůstane (13–23)

27  A Job pokračoval ve své řeči:   „Jakože žije Bůh, který mi odepřel spravedlnost,+jakože žije Všemohoucí, který mě naplnil hořkostí,+   dokud ještě dýcháma je ve mně duch od Boha,+   z mých rtů nevyjde nic špatnéhoa můj jazyk nevysloví lež!   Nikdy vám nedám za pravdu! Dokud nezemřu, nepřestanu být oddaný Bohu!*+   Trvám na tom, že jsem bezúhonný,* a bude to tak i dál.+ Dokud budu žít,* moje svědomí* mě nebude odsuzovat.*   Ať můj nepřítel dopadne jako ničemaa ti, kdo mě uráží, jako hříšníci.   Vždyť jakou naději má bezbožník,* když bude zničen,+když mu Bůh vezme život?   Uslyší Bůh jeho křik,až na něj přijde tíseň?+ 10  Bude mít potěšení ve Všemohoucím? Bude neustále volat k Bohu? 11  Poučím vás o Boží moci,*nic o Všemohoucím nebudu tajit. 12  Pokud jste všichni měli vidění,proč říkáte takové hlouposti? 13  Takto Bůh odplatí zlému člověku,+takové dědictví od Všemohoucího obdrží tyrani: 14  I kdyby měl mnoho synů, padnou mečem+a jeho potomci nebudou mít dost jídla. 15  Ti, kdo ho přežijí, budou pohřbeni morema jejich vdovy pro ně nebudou plakat. 16  I kdyby nahromadil tolik stříbra jako prachua dobrého oblečení jako hlíny, 17  to, co shromáždí,si obleče čestný* člověk+a jeho stříbro si rozdělí nevinní. 18  Jeho dům je chatrný jako dům, který si staví mol,jako přístřešek,+ který si udělal strážný. 19  Do postele půjde bohatý, ale nic mu nezůstane.* Když otevře oči, nebude mít nic. 20  Hrůza ho přepadne jako povodeň,v noci se ho chopí vichřice.+ 21  Odnese ho východní vítr a bude pryč,smete ho z místa, kde žil.+ 22  Nelítostně se na něj vrhne,+až se před ním bude zoufale snažit utéct.+ 23  Posměšně nad ním zatleská*a ze svého místa na něj hvízdne.*+

Poznámky

Nebo „zůstanu oddaný Bohu“, „nepřipravím se o svou ryzost“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „za žádný z mých dnů“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „nebude se mi vysmívat“.
Nebo „odpadlík“.
Nebo možná „v síle od Boha“.
Nebo „spravedlivý“.
Dosl. „nic neposbírá“.
Nebo možná „zatleskají“.
Nebo možná „hvízdnou“.