Job 24:1–25

  • Job pokračuje (1–25)

    • „Proč Všemohoucí nestanoví čas zúčtování?“ (1)

    • Říká, že Boha zlo nezajímá (12)

    • Hříšníci milují tmu (13–17)

24  Proč Všemohoucí nestanoví čas zúčtování?+ Proč ti, kdo ho znají, nevidí jeho den?*   Lidé posouvají mezníky+a cizí stáda zahánějí na své pastviny.   Dětem bez otce* odvádějí oslaa vdově berou býka jako zástavu.+   Chudé odstrkují z cestya bezmocní se před nimi musí skrývat.+   Chudí shánějí jídlo jako divocí osli+ v pustině,v poušti hledají jídlo pro své děti.   Musí žnout na cizím poli*a paběrkovat na vinici zlých lidí.   Tráví noc nazí, bez oděvu,+v chladu se nemají čím přikrýt.   Jsou promočení lijáky, které se ženou z hor,tisknou se ke skalám, protože nemají přístřeší.   Dítě bez otce odtrhují od prsu+a chudým berou oděv jako zástavu,+ 10  takže musí chodit nazí, bez oděvu,a o hladu nosit snopy. 11  V poledním žáru dřou mezi zdmi teras.* Šlapou v lisech víno, ale sami trpí žízní.+ 12  Ve městě sténají umírající,smrtelně ranění volají o pomoc,+ale Boha to nezajímá.* 13  Jsou i takoví, co se bouří proti světlu,+neuznávají jeho cestya nechodí po jeho stezkách. 14  Vrah vstává za svítání,zabíjí bezmocné a chudé+a v noci jde krást. 15  Cizoložník vyhlíží, až se začne stmívat,+říká si: ‚Nikdo mě neuvidí!‘+a zakrývá si tvář. 16  Zloději se za tmy vloupávají* do domů,ale ve dne se zamykají. Vyhýbají se světlu.+ 17  Děsí se rána stejně jako jiní hluboké tmy,ale na hrůzy tmy jsou zvyklí. 18  Rychle je však odnese voda.* Jejich díl země bude prokletý.+ Na svoje vinice se už nevrátí. 19  Jako sucho a horko pohlcují tající sníh,tak hrob* pohlcuje toho, kdo hřeší!+ 20  Vlastní matka* na něj zapomene, budou na něm hodovat larvy. Už se na něj nebude vzpomínat,+zkaženost bude zlomena jako strom. 21  Vykořisťuje neplodnou ženua ubližuje vdově. 22  Bůh* svou silou odstraní mocné. I kdyby získali vysoké postavení, nemůžou si být jistí životem. 23  Nechává je, aby se cítili sebejistí a v bezpečí,+ale jeho oči sledují všechno, co dělají.*+ 24  Na chviličku se dostali vysoko, a pak už nejsou.+ Jsou sníženi+ a sesbíráni jako kdokoli jiný,jsou skoseni jako klas. 25  Není to tak? Kdo mě usvědčí ze lži? Kdo vyvrátí moje slova?“

Poznámky

Tj. den soudu.
Nebo „sirotkům“.
Nebo možná „žnout píci na poli“.
Nebo možná: „Mezi zdmi teras lisují olej.“
Nebo možná „Bůh proti nikomu nevznáší obvinění“.
Dosl. „prokopávají“.
Dosl.: „Je rychlý na hladině vod.“
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „lůno“.
Dosl. „on“.
Dosl. „jsou na jejich cestách“.