Job 12:1–25

  • Jobova odpověď (1–25)

    • „Nejsem horší než vy“ (3)

    • „Jsem pro smích“ (4)

    • „U Boha je moudrost“ (13)

    • Bůh je vyšší než soudci a králové (17, 18)

12  Job na to řekl:   „Vy jste ti, co všemu rozumí,a s vámi moudrost vymře!   Ale já mám také rozum,*nejsem horší než vy. To, co říkáte, ví každý.   Svým přátelům jsem pro smích,+já, který volám k Bohu, aby mi odpověděl.+ Čestný* a bezúhonný člověk je pro smích!   Bezstarostný opovrhuje neštěstím,myslí si, že postihuje jen ty, kterým se podlamují* nohy.   Ve stanech lupičů panuje klid+a ti, kdo dráždí Boha, žijí v bezpečí,+ti, kdo drží v rukou svého bůžka.   Ale zeptej se prosím zvířat a ta tě poučía nebeských ptáků a oni ti řeknou.   Nebo si všímej země* a ta tě poučía mořské ryby ti to oznámí.   Kdo z nich neví,že to udělala Jehovova ruka? 10  V jeho ruce je život všeho živéhoa duch* každého člověka.*+ 11  Copak ucho neprověřuje slova,tak jako jazyk* ochutnává jídlo?+ 12  Copak není moudrost u lidí pokročilého věku+a nepřichází porozumění s léty? 13  U Boha je moudrost a moc,+má záměr* a porozumění.+ 14  Co zboří, to se nedá znovu postavit,+co zavře, už nikdo neotevře. 15  Když zadrží vody, všechno vyschne,+a když je vypustí, zaplaví zemi.+ 16  U něho je síla a moudrost,+jemu patří ten, kdo schází z cesty, i ten, kdo k tomu svádí druhé. 17  Rádce nechává chodit bosé*a ze soudců dělá blázny.+ 18  Uvolňuje pouta, která nasadili králové,+a je samotné svazuje. 19  Kněze nechává kráčet bosé+a ty, kdo se dlouho drží u moci, svrhává,+ 20  spolehlivým rádcům zavírá ústaa starce* zbavuje dobrého úsudku, 21  na urozené vylévá hanbu+a mocné zbavuje síly.* 22  Odhaluje hluboké věci ukryté ve tmě,+hlubokou temnotu vynáší na světlo, 23  dává národům velikost a pak je ničí,zvětšuje národy a pak je odvádí do vyhnanství. 24  Vůdce lidu připravuje o rozum*a nechává je bloudit pustinou bez cest.+ 25  Tápou ve tmě,+ kde není světlo,a nechává je bloudit jako opilce.+

Poznámky

Dosl. „srdce“.
Nebo „spravedlivý“.
Nebo „podkluzují“.
Nebo možná „promluv si se zemí“.
Nebo „dech“.
Dosl. „všeho lidského těla“.
Dosl. „patro“.
Nebo „radu“.
Nebo „svléká donaha“.
Nebo „starší“.
Dosl. „uvolňuje opasek mocných“.
Dosl. „srdce“.