Job 11:1–20

  • Cofarova první řeč (1–20)

    • Obviňuje Joba, že žvaní (2, 3)

    • Říká Jobovi, aby přestal jednat špatně (14)

11  Naamatita Cofar+ na to řekl:   „Mají všechna ta slova zůstat bez odpovědi? Když má někdo plno řečí,* znamená to, že má pravdu?   Umlčíš lidi svým žvaněním? Copak tě nikdo za tvoje posměšky nepokárá?+   Říkáš: ‚Moje učení je ryzí+a jsem čistý v tvých očích, Bože.‘+   Kdyby tak Bůh promluvila svými ústy ti odpověděl!+   Zjevil by ti tajemství moudrosti,vždyť moudrost má mnoho stránek,a ty by sis uvědomil, že na některé tvoje chyby zapomíná.   Můžeš odhalit hloubku Boží moudrostinebo poznat všechno o Všemohoucím?*   Jeho moudrost je vyšší než nebe. Co tedy zmůžeš? Je hlubší než hrob.* Co můžeš vědět ty?   Je větší než zeměa širší než moře. 10  Když Bůh kolem někoho projde a uvězní ho a předvolá k soudu,kdo se mu ubrání? 11  On totiž pozná, kdy lidé podvádějí. Copak si nevšimne zla, když ho vidí? 12  Spíš by divoký osel porodil člověka,*než by člověk s prázdnou hlavou přišel k rozumu. 13  Kdybys jen napravil svoje srdcea vztáhl dlaně k Bohu! 14  Pokud tvá ruka dělá něco špatného, odlož to daleko od sebea nedovol, aby ničemnost bydlela v tvých stanech. 15  Pak budeš moct zvednout hlavu, čistý od poskvrny,a beze strachu pevně stát. 16  Zapomeneš na své těžkosti,budeš na ně vzpomínat jen jako na vodu, která odtekla. 17  Tvůj život bude jasnější než poledne,i tma se bude podobat ránu. 18  Budeš mít jistotu, protože existuje naděje,rozhlédneš se kolem a ulehneš v bezpečí. 19  Ulehneš a nikdo ti nebude nahánět strach,mnoho lidí se bude snažit získat tvou přízeň. 20  Ale zlým selže zrak,nebudou mít kam utécta jejich jedinou nadějí bude smrt.“+

Poznámky

Nebo „když je někdo chlubil“.
Nebo „zjistit hranice Všemohoucího“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „spíš by se divoký osel narodil jako člověk“.