Přejít k článku

Přejít na obsah

Job

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Jobova bezúhonnost a bohatství (1–5)

  • Satan zpochybňuje Jobovy pohnutky (6–12)

  • Job přichází o majetek a děti (13–19)

  • Job neobviňuje Boha (20–22)

 • 2

  • Satan znovu zpochybňuje Jobovy pohnutky (1–5)

  • Satanovi je dovoleno postihnout Jobovo tělo nemocí (6–8)

  • Jobova manželka: „Proklej Boha a zemři!“ (9, 10)

  • Přichází tři Jobovi „přátelé“ (11–13)

 • 3

  • Job proklíná své narození (1–26)

   • Ptá se, proč trpí (20, 21)

 • 4

  • Elifazova první řeč (1–21)

   • Vysmívá se Jobově bezúhonnosti (7, 8)

   • Vypráví, co mu řekl duch (12–17)

   • Bůh „svým sluhům nevěří“ (18)

 • 5

  • Elifazova první řeč pokračuje (1–27)

   • Bůh „chytá moudré na jejich vlastní vychytralost“ (13)

   • Job by neměl zavrhovat ukázňování od Boha (17)

 •  6

  • Jobova odpověď (1–30)

   • Tvrdí, že si stěžuje právem (2–6)

   • Ti, kdo ho utěšují, jsou zrádní (15–18)

   • „Upřímná slova nezraňují“ (25)

 • 7

  • Job pokračuje (1–21)

   • Život je jako nucená práce (1, 2)

   • „Proč sis ze mě udělal terč?“ (20)

 • 8

  • Bildadova první řeč (1–22)

   • Naznačuje, že Jobovi synové zhřešili (4)

   • Tvrdí, že kdyby byl Job nevinný, Bůh by ho chránil (6)

   • Naznačuje, že Job je bezbožník (13)

 • 9

  • Jobova odpověď (1–35)

   • Smrtelný člověk se nemůže přít s Bohem (2–4)

   • Bůh dělá nevyzkoumatelné věci (10)

   • Člověk se nemůže soudit s Bohem (32)

 • 10

  • Job pokračuje (1–22)

   • Proč se mnou Bůh bojuje? (2)

   • Rozdíl mezi Bohem a smrtelným člověkem, Jobem (4–12)

   • Job si chce trochu oddechnout (20)

 • 11

  • Cofarova první řeč (1–20)

   • Obviňuje Joba, že žvaní (2, 3)

   • Říká Jobovi, aby přestal jednat špatně (14)

 • 12

  • Jobova odpověď (1–25)

   • „Nejsem horší než vy“ (3)

   • „Jsem pro smích“ (4)

   • „U Boha je moudrost“ (13)

   • Bůh je vyšší než soudci a králové (17, 18)

 • 13

  • Job pokračuje (1–28)

   • Chce mluvit s Bohem (3)

   • „Jste lékaři k ničemu“ (4)

   • „Vím, že jsem v právu“ (18)

   • Ptá se Boha, proč ho považuje za nepřítele (24)

 • 14

  • Job pokračuje (1–22)

   • Člověk má život krátký a plný trápení (1)

   • „I strom má naději“ (7)

   • „Kdybys mě tak skryl v hrobě!“ (13)

   • „Když člověk zemře, může znovu žít?“ (14)

   • Bůh bude toužit po díle svých rukou (15)

 • 15

  • Elifazova druhá řeč (1–35)

   • Tvrdí, že Job nemá bázeň před Bohem (4)

   • Říká, že Job je troufalý (7–9)

   • „Bůh nevěří svým svatým“ (15)

   • Ten, kdo trpí, musí být špatný (20–24)

 • 16

  • Jobova odpověď (1–22)

   • „Místo abyste mě utěšili, ještě víc mě trápíte“ (2)

   • Tvrdí, že si z něj Bůh udělal terč (12)

 • 17

  • Job pokračuje (1–16)

   • „Kolem mě jsou posměvači“ (2)

   • „Bůh způsobil, že jsem pro všechny terčem posměchu“ (6)

   • „Mým domovem bude hrob“ (13)

 • 18

  • Bildadova druhá řeč (1–21)

   • Popisuje, jak dopadnou hříšníci (5–20)

   • Naznačuje, že Job nezná Boha (21)

 • 19

  • Jobova odpověď (1–29)

   • Odmítá kárání od svých „přátel“ (1–6)

   • Říká, že je opuštěný (13–19)

   • „Můj výplatce žije“ (25)

 • 20

  • Cofarova druhá řeč (1–29)

   • Má pocit, že ho Job uráží (2, 3)

   • Naznačuje, že Job je zlý (5)

   • Tvrdí, že Job si libuje v hříchu (12, 13)

 • 21

  • Jobova odpověď (1–34)

   • Proč se daří špatným lidem? (7–13)

   • Odhaluje své „přátele“ (27–34)

 • 22

  • Elifazova třetí řeč (1–30)

   • „Může být člověk užitečný Bohu?“ (2, 3)

   • Obviňuje Joba z chamtivosti a nespravedlnosti (6–9)

   • Když se Job vrátí k Bohu, bude se mu zase dařit (23)

 • 23

  • Jobova odpověď (1–17)

   • Chce předložit svůj případ Bohu (1–7)

   • Říká, že Boha nemůže najít (8, 9)

   • „Držím se jeho cesty a neodbočuji z ní“ (11)

 • 24

  • Job pokračuje (1–25)

   • „Proč Všemohoucí nestanoví čas zúčtování?“ (1)

   • Říká, že Boha zlo nezajímá (12)

   • Hříšníci milují tmu (13–17)

 • 25

  • Bildadova třetí řeč (1–6)

   • Může být člověk v Božích očích nevinný? (4)

   • Tvrdí, že být bezúhonný je zbytečné (5, 6)

 •  26

  • Jobova odpověď (1–14)

   • „Jak jsi jen pomohl bezmocnému!“ (1–4)

   • Bůh „zavěšuje zemi na ničem“ (7)

   • „To jsou jen okraje jeho cest“ (14)

 • 27

  • Job je rozhodnutý zůstat oddaný Bohu (1–23)

   • „Nepřestanu být oddaný Bohu!“ (5)

   • Bezbožník nemá naději (8)

   • „Proč říkáte takové hlouposti?“ (12)

   • Zlým nic nezůstane (13–23)

 • 28

  • Job srovnává poklady země a moudrost (1–28)

   • Důlní činnost (1–11)

   • Moudrost je cennější než perly (18)

   • „Bát se Jehovy, to je moudrost“ (28)

 • 29

  • Job vzpomíná, jak byl šťastný, než přišly zkoušky (1–25)

   • Uznávali ho v městské bráně (7–10)

   • Jednal spravedlivě (11–17)

   • Všichni naslouchali jeho radám (21–23)

 • 30

  • Job popisuje, jak se jeho situace změnila (1–31)

   • Budižkničemové se mu vysmívají (1–15)

   • Má pocit, že mu Bůh nepomáhá (20, 21)

   • „Kůže mi zčernala“ (30)

 • 31

  • Job obhajuje svou bezúhonnost (1–40)

   • „Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima“ (1)

   • Žádá Boha, aby ho zvážil (6)

   • Nespí s jinými ženami (9–12)

   • Nemiluje peníze (24, 25)

   • Není modlář (26–28)

 • 32

  • Do rozhovoru vstupuje mladý Elihu (1–22)

   • Zlobí se na Joba i jeho „přátele“ (2, 3)

   • Než promluvil, uctivě čekal (6, 7)

   • „Samotným věkem člověk nezmoudří“ (9)

   • Elihu se nemůže dočkat, až bude mluvit (18–20)

 • 33

  • Elihu kárá Joba za to, že je přesvědčený o své bezúhonnosti (1–33)

   • Našlo se výkupné (24)

   • Síla jako zamlada (25)

 • 34

  • Elihu obhajuje Boží spravedlnost a způsob jednání (1–37)

   • Job řekl, že mu Bůh odepřel spravedlnost (5)

   • Pravý Bůh nikdy nepáchá zlo (10)

   • Jobovi chybí poznání (35)

 • 35

  • Elihu upozorňuje na Jobovo nesprávné uvažování (1–16)

   • Job řekl, že je bezúhonnější než Bůh (2)

   • Bůh je vysoko, hřích mu neubližuje (5, 6)

   • Job by měl čekat na Boha (14)

 • 36

  • Elihu vyzdvihuje Boží nevyzkoumatelnou velikost (1–33)

   • Poslušným se daří, bezbožní jsou zavrženi (11–13)

   • Kdo je takový učitel jako Bůh? (22)

   • Job má Boha chválit (24)

   • „Bůh je větší, než můžeme poznat“ (26)

   • Bůh má pod kontrolou déšť i blesky (27–33)

 • 37

  • Přírodní síly odhalují Boží velikost (1–24)

   • Bůh může přerušit všechnu lidskou činnost (7)

   • „Přemýšlej o úžasných Božích dílech“ (14)

   • Porozumět Bohu je nad naše síly (23)

   • Nikdo by si o sobě neměl myslet, že je moudrý (24)

 • 38

  • Jehova ukazuje, jak je člověk nevýznamný (1–41)

   • „Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?“ (4–6)

   • Boží synové nadšeně křičeli (7)

   • Otázky ohledně přírodních jevů (8–32)

   • „Zákony, kterými se řídí nebesa“ (33)

 • 39

 • 40

  • Jehova se ptá dál (1–24)

   • Job přiznává, že nemá co říct (3–5)

   • „Chceš zpochybňovat mou spravedlnost?“ (8)

   • Bůh popisuje, jakou sílu má behemot (15–24)

 • 41

  • Bůh popisuje ohromujícího leviatana (1–34)

 • 42

  • Job Jehovovi odpovídá (1–6)

  • Tři „přátelé“ pokáráni (7–9)

  • Jehova Jobovi žehná (10–17)

   • Jobovi synové a dcery (13–15)