Přejít k článku

Přejít na obsah

Jeremjáš

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Jeremjáš jmenován prorokem (1–10)

  • Vidění mandloně (11, 12)

  • Vidění hrnce (13–16)

  • Bůh posiluje Jeremjáše pro jeho pověření (17–19)

 • 2

  • Izrael opouští Jehovu kvůli jiným bohům (1–37)

   • Izrael je jako cizí réva (21)

   • Šaty poskvrněné krví (34)

 • 3

  • Veliké odpadlictví Izraele (1–5)

  • Izrael a Juda se provinily cizoložstvím (6–11)

  • Výzva k pokání (12–25)

 • 4

  • Pokání vede k požehnání (1–4)

  • Ze severu přichází neštěstí (5–18)

  • Jeremjáš kvůli přicházejícímu neštěstí prožívá bolest (19–31)

 • 5

  • Národ odmítá ukázňování od Jehovy (1–13)

  • Zničení, ale ne úplné vyhlazení (14–19)

  • Jehova volá národ k odpovědnosti (20–31)

 • 6

  • Blíží se obležení Jeruzaléma (1–9)

  • Jehova je na Jeruzalém rozzlobený (10–21)

   • Říkají: „Je mír!“, i když žádný mír není (14)

  • Útok krutého národa ze severu (22–26)

  • Jeremjáš je jako zkoušeč kovů (27–30)

 • 7

  • Spoléhat se na Jehovův chrám je marné (1–11)

  • S chrámem to dopadne jako se Šilem (12–15)

  • Uctívání falešných bohů odsouzeno (16–34)

   • Uctívání Královny nebes (18)

   • Obětování dětí v údolí Hinnomova syna (31)

 • 8

  • Cesta, po které jde většina (1–7)

  • Bez Jehovova slova není žádná moudrost (8–17)

  • Jeremjáš naříká nad zhroucením Judy (18–22)

   • „Copak není v Gileadu žádný balzám?“ (22)

 • 9

  • Jeremjášův hluboký smutek (1–3a)

  • Jehova volá Judu k odpovědnosti (3b–16)

  • Nářek nad Judou (17–22)

  • Ať se člověk chlubí tím, že zná Jehovu (23–26)

 • 10

  • Bohové národů v porovnání s živým Bohem (1–16)

  • Blíží se zničení a vyhnanství (17, 18)

  • Jeremjáš truchlí (19–22)

  • Prorokova modlitba (23–25)

   • Člověk nedokáže řídit své kroky (23)

 • 11

  • Juda porušuje smlouvu s Bohem (1–17)

   • Tolik bohů, kolik měst (13)

  • Jeremjáš je jako beránek vedený na porážku (18–20)

  • Proti Jeremjášovi se staví muži z jeho rodného města (21–23)

 • 12

  • Jeremjáš si stěžuje (1–4)

  • Jehova odpovídá (5–17)

 • 13

  • Zničený lněný pás (1–11)

  • Džbány na víno budou roztříštěny (12–14)

  • Nenapravitelné Judsko půjde do vyhnanství (15–27)

   • „Dokáže Kušita změnit svou kůži?“ (23)

 • 14

  • Sucho, hlad a meč (1–12)

  • Odsouzení falešných proroků (13–18)

  • Jeremjáš uznává hříchy národa (19–22)

 • 15

  • Jehova svůj rozsudek nezmění (1–9)

  • Jeremjáš si stěžuje (10)

  • Jehova odpovídá (11–14)

  • Jeremjášova modlitba (15–18)

   • Jíst Boží slova je radost (16)

  • Jehova posiluje Jeremjáše (19–21)

 • 16

  • Jeremjáš se nemá ženit, nemá truchlit ani chodit na hostiny (1–9)

  • Trest, potom obnova (10–21)

 • 17

  • Hřích Judy je vyrytý (1–4)

  • Požehnaný je ten, kdo důvěřuje v Jehovu (5–8)

  • Zrádné srdce (9–11)

  • Jehova je naděje Izraele (12, 13)

  • Jeremjášova modlitba (14–18)

  • Považovat sabat za posvátný (19–27)

 • 18

  • Hlína v rukou hrnčíře (1–12)

  • Jehova se k Izraeli otáčí zády (13–17)

  • Spiknutí proti Jeremjášovi, jeho prosba k Jehovovi (18–23)

 • 19

  • Jeremjáš má rozbít hliněný džbán (1–15)

   • Obětování dětí Baalovi (5)

 • 20

  • Pašchur udeřil Jeremjáše (1–6)

  • Jeremjáš nemůže přestat kázat (7–13)

   • Boží poselství je jako hořící oheň (9)

   • Jehova je jako obávaný válečník (11)

  • Jeremjáš si stěžuje (14–18)

 • 21

  • Jehova zamítá Sedekjášovu žádost (1–7)

  • Lidé si mají vybrat život, nebo smrt (8–14)

 • 22

  • Poselství odsuzující špatné krále (1–30)

 • 23

  • Dobří a špatní pastýři (1–4)

  • Bezpečí pod vládou „spravedlivého výhonku“ (5–8)

  • Odsouzení falešných proroků (9–32)

  • „Jehovovo břemeno“ (33–40)

 • 24

  • Dobré a špatné fíky (1–10)

 • 25

  • Jehovův spor s národy (1–38)

   • Národy budou sloužit Babylonu 70 let (11)

   • Pohár vína Božího vzteku (15)

   • Pohroma se šíří od národa k národu (32)

   • Ti, které Jehova pobije (33)

 • 26

  • Jeremjášovi vyhrožují smrtí (1–15)

  • Jeremjáš je ušetřen (16–19)

   • Citováno Micheášovo proroctví (18)

  • Prorok Urijáš (20–24)

 • 27

  • Babylonské jho (1–11)

  • Sedekjáš se má podřídit Babylonu (12–22)

 • 28

  • Jeremjáš proti falešnému proroku Chananjášovi (1–17)

 • 29

  • Jeremjášův dopis vyhnancům v Babyloně (1–23)

   • Po 70 letech se Izrael vrátí (10)

  • Poselství pro Šemajáše (24–32)

 • 30

  • Sliby o obnově a uzdravení (1–24)

 • 31

  • Zbývající Izraelité znovu osídlí svou zemi (1–30)

   • Ráchel oplakává své děti (15)

  • Nová smlouva (31–40)

 • 32

 • 33

  • Slib o obnově (1–13)

  • Bezpečí pod vládou „spravedlivého výhonku“ (14–16)

  • Smlouva s Davidem a kněžími (17–26)

   • Smlouva ohledně dne a noci (20)

 • 34

  • Odsuzující poselství pro Sedekjáše (1–7)

  • Porušení smlouvy o propuštění otroků (8–22)

 • 35

  • Rekabovci jsou příkladem poslušnosti (1–19)

 • 36

  • Jeremjáš diktuje obsah svitku (1–7)

  • Baruk předčítá ze svitku (8–19)

  • Jehojakim svitek pálí (20–26)

  • Poselství je znovu napsáno do nového svitku (27–32)

 • 37

  • Chaldejci odtáhli jen dočasně (1–10)

  • Jeremjáš uvězněn (11–16)

  • Sedekjáš se setkává s Jeremjášem (17–21)

   • Jeremjáš dostává chleba (21)

 • 38

  • Jeremjáše hodili do nádrže (1–6)

  • Ebed-melek Jeremjáše zachraňuje (7–13)

  • Jeremjáš vyzývá Sedekjáše, aby se vzdal (14–28)

 • 39

  • Pád Jeruzaléma (1–10)

   • Sedekjáš utíká a je zajat (4–7)

  • Příkaz chránit Jeremjáše (11–14)

  • Ebed-melek se zachrání (15–18)

 • 40

  • Nebuzaradan propouští Jeremjáše na svobodu (1–6)

  • Nad zemí je dosazen Gedaljáš (7–12)

  • Spiknutí proti Gedaljášovi (13–16)

 • 41

  • Išmael zavraždil Gedaljáše (1–10)

  • Išmael prchá před Jochananem (11–18)

 • 42

  • Lidé prosí Jeremjáše, aby se modlil o Boží vedení (1–6)

  • Jehova odpovídá: „Nechoďte do Egypta“ (7–22)

 • 43

  • Lidé neposlechli a jdou do Egypta (1–7)

  • Jehova promluvil v Egyptě k Jeremjášovi (8–13)

 • 44

  • Předpovězeno, že Židy v Egyptě potká neštěstí (1–14)

  • Lidé odmítají Boží varování (15–30)

   • Uctívání Královny nebes (17–19)

 • 45

  • Jehovovo poselství pro Baruka (1–5)

 • 46

  • Proroctví proti Egyptu (1–26)

   • Egypt bude dobyt Nebukadnecarem (13, 26)

  • Sliby Izraeli (27, 28)

 • 47

  • Proroctví proti Filištínům (1–7)

 • 48

  • Proroctví proti Moabu (1–47)

 • 49

  • Proroctví proti Ammonitům (1–6)

  • Proroctví proti Edomu (7–22)

   • Edom přestane existovat jako národ (17, 18)

  • Proroctví proti Damašku (23–27)

  • Proroctví proti Kedaru a Chacoru (28–33)

  • Proroctví proti Elamu (34–39)

 • 50

  • Proroctví proti Babylonu (1–46)

   • Utečte z Babylonu (8)

   • Izrael bude přiveden zpátky (17–19)

   • Vody Babylonu budou vysušeny (38)

   • Babylon nebude obýván (39, 40)

 • 51

  • Proroctví proti Babylonu (1–64)

   • Babylon náhle padne při útoku Médů (8–12)

   • Kniha hozená do Eufratu (59–64)

 • 52

  • Sedekjáš se bouří proti Babylonu (1–3)

  • Nebukadnecar obléhá Jeruzalém (4–11)

  • Zničení města a chrámu (12–23)

  • Lidé odchází do vyhnanství v Babyloně (24–30)

  • Jehojakin propuštěn z vězení (31–34)