Habakuk 2:1–20

 • „Budu pozorně sledovat, co bude říkat“ (1)

 • Jehovova odpověď (2–20)

  • Stále čekat na to, až se vidění splní (3)

  • „Bezúhonný bude žít díky své věrnosti“ (4)

  • Pět odsouzení Chaldejců (6–20)

   • Poznání Jehovy naplní zemi (14)

2  Budu stát na stráži,+ postavím se na hradby.* Budu pozorně sledovat, co bude říkat mým prostřednictvím,a budu přemýšlet, co odpovím, když mě pokárá.   Jehova mi řekl: „Zapiš to vidění. Zřetelně to vyryj na tabulky,+aby ten, kdo bude předčítat, mohl číst bez potíží.*+   Vidění se totiž uskuteční ve stanoveném čase,spěchá ke svému splnění* a nezklame.* I kdyby se zdrželo,* stále ho očekávej!*+ Určitě se totiž splní,neopozdí se!   Podívej se na toho, kdo je pyšný. Jeho srdce není čestné. Ale bezúhonný* bude žít díky své věrnosti.*+   Protože víno je zrádné,pyšný člověk nedosáhne svého cíle. Je nenasytný jako hrob,*je jako smrt, která nikdy nemá dost. Sbírá všechny národy,shromažďuje k sobě všechny lidi.+   Ti všichni o něm budou pronášet přísloví, narážky a hádanky.+ Řeknou: ‚Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří,a kdo zvětšuje svůj dluh! Jak dlouho to bude trvat?   Nepovstanou snad náhle tvoji věřitelé? Probudí se, hrubě tebou zatřesoua ty se staneš jejich kořistí.+   Protože jsi vyplenil mnoho národů,všichni, kdo v nich zbyli, vyplení tebe.+ Proléval jsi totiž lidskou kreva dopouštěl ses násilí proti zemi,městům i těm, kdo v nich žijí.+   Běda tomu, kdo dosahuje nepoctivého zisku pro svůj dům,aby si své hnízdo postavil vysokoa unikl tak neštěstí! 10  Tvé úklady přináší hanbu tvému domu. Zhřešil jsi sám proti sobě, když jsi vyhladil mnoho národů.+ 11  Ze zdi bude křičet kámena ze střechy mu odpoví trám. 12  Běda tomu, kdo buduje město krveproléváníma zakládá ho na bezpráví! 13  Není to snad Jehova, Bůh vojsk,* kdo působí, že tvrdá práce národů skončí v ohnia že se namáhají zbytečně?+ 14  Vždyť země se naplní poznáním Jehovovy slávy,tak jako je moře naplněné vodou.+ 15  Běda tomu, kdo dává svým bližním něco k pitía přidává k tomu vztek a hněv, aby je opil a mohl se dívat na jejich nahotu! 16  Nenasytíš se slávou, ale hanbou. Pij i ty a odhal svou neobřezanost.* Pohár v Jehovově pravici dojde až k tobě+a tvou slávu zahalí potupa. 17  Postihne tě násilí, které jsi spáchal na Libanonu,a zkáza, která vyděsila zvířata. Proléval jsi totiž lidskou kreva dopouštěl ses násilí proti zemi,městům i těm, kdo v nich žijí.+ 18  K čemu je dobrá modla,kterou někdo vytesal? K čemu je dobrá kovová modla* a učitel lží,i když jí její tvůrce důvěřuje? Jsou to jen bezcenní němí bohové.+ 19  Běda tomu, kdo říká kusu dřeva: „Probuď se!“nebo němému kameni: „Vstávej! Poučuj nás!“ Je potažený zlatem a stříbrem,+ale není v něm dech.+ 20  Jehova je ale ve svém svatém chrámu.+ Mlč před ním, celá země!‘“+

Poznámky

Nebo „násep“.
Nebo „plynule“.
Dosl. „konci“.
Dosl. „nebude lhát“.
Nebo „zdánlivě zdrželo“.
Nebo „dychtivě na něj čekej“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo možná „víře“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo možná „a potácej se“.
Nebo „litá socha“.