Filemonovi 1:1–25

  • Pozdravy (1–3)

  • Filemonova láska a víra (4–7)

  • Pavlova prosba za Onesima (8–22)

  • Závěrečné pozdravy (23–25)

 Pavel, vězeň+ pro Krista Ježíše, a Timoteus,+ náš bratr, našemu milovanému spolupracovníku Filemonovi,  naší sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi+ a sboru, který se schází ve tvém domě:+  Přeji vám nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.  Vždycky když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách, děkuji svému Bohu,+  protože slýchám o tvé víře a o lásce, kterou máš k Pánu Ježíši a ke všem svatým.  Modlím se, aby ti víra, kterou sdílíš s druhými, pomohla chápat, že všechno dobré máme díky Kristu.  Když jsem slyšel o tvé lásce, bratře, přineslo mi to velkou radost a povzbuzení, protože jsi občerstvil srdce* svatých.  Právě proto, i když bych ti v Kristově jménu mohl bez zábran* nařídit, abys udělal, co je správné,  raději se dovolávám tvé lásky – já, Pavel, starý muž a teď také vězeň pro Krista Ježíše. 10  Prosím tě za své dítě, kterému jsem se ve vězení* stal otcem,+ za Onesima.+ 11  Dřív ti nebyl užitečný, ale teď je užitečný tobě i mně. 12  Posílám ti ho zpátky, toho, který mi přirostl k srdci.* 13  Rád bych si ho tady nechal, aby mi během mého věznění kvůli dobré zprávě+ sloužil místo tebe. 14  Nechci ale nic dělat bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nebyl z donucení, ale z tvé vlastní vůle.+ 15  Možná proto byl chvíli* pryč – abys ho měl zpátky navždy, 16  už ne jako otroka,+ ale jako víc než otroka, jako milovaného bratra,+ kterým je zvlášť pro mě. Ty ho ale budeš milovat ještě víc, nejen jako otroka, ale i jako spoluvěřícího v Pánu.* 17  Pokud mě tedy považuješ za přítele,* přijmi ho tak, jako bys přijal mě. 18  A pokud ti způsobil nějakou škodu nebo ti něco dluží, připiš to na můj účet. 19  Já, Pavel, píšu vlastní rukou: Zaplatím to. A nemluvím o tom, že ty mi dlužíš dokonce sám sebe. 20  Ano, bratře, prokaž mi kvůli Pánu tuto laskavost. Jako Kristův následovník občerstvi mé srdce.* 21  Píšu ti, protože jsem přesvědčený, že mi vyhovíš. A vím, že uděláš ještě víc, než o co prosím. 22  Zároveň mi ale připrav ubytování. Doufám totiž, že se k vám díky vašim modlitbám vrátím.*+ 23  Pozdravuje tě Epafras,+ můj spoluzajatec kvůli Kristu Ježíši, 24  a také moji spolupracovníci Marek, Aristarchos,+ Démas+ a Lukáš.+ 25  Ať je nezasloužená laskavost Pána Ježíše Krista s duchem, kterého projevujete.

Poznámky

Nebo „něžné city“.
Nebo „s velkou volností řeči“.
Dosl. „v poutech“.
Nebo „ke kterému chovám něžné city“.
Dosl. „hodinu“.
Dosl. „v těle i v Pánu“.
Dosl. „podílníka“.
Nebo „něžné city“.
Nebo „vám budu propuštěn“.