Ezra 3:1–13

  • Znovu je postaven oltář a jsou předkládány oběti (1–7)

  • Začíná se s obnovou chrámu (8, 9)

  • Jsou položeny základy (10–13)

3  V sedmém měsíci,+ když už Izraelité* bydleli ve svých městech, se jako jeden muž shromáždili v Jeruzalémě.  Ješua,+ syn Jehocadaka, s dalšími kněžími a Zerubbabel,+ syn Šealtiela,+ se svými bratry se dali do práce a postavili Bohu Izraele oltář, aby na něm mohli obětovat zápalné oběti, jak je napsáno v zákoně Mojžíše,+ muže pravého Boha.  Postavili oltář na jeho původním místě, přestože se báli okolních národů,+ a začali na něm Jehovovi obětovat zápalné oběti, ranní a večerní zápalné oběti.+  Pak slavili Svátek chýší* podle toho, co se píše v Zákoně,+ a den co den předkládali předepsané množství zápalných obětí.+  A dál předkládali pravidelné zápalné oběti,+ oběti o novoluních+ a o všech svátcích+ posvěcených Jehovovi a také dobrovolné oběti+ od každého, kdo je Jehovovi přinesl.  Zápalné oběti začali Jehovovi obětovat první den sedmého měsíce,+ i když ještě nebyly položeny základy Jehovova chrámu.  Dali peníze kameníkům+ a jiným řemeslníkům+ a jídlo, pití a olej Sidoncům a Tyřanům, aby do Joppe+ dopravili po moři cedrové klády z Libanonu,+ v souladu s povolením, které dostali od perského krále Kýra.+  Druhý měsíc druhého roku po příchodu k domu pravého Boha v Jeruzalémě se Zerubbabel, syn Šealtiela, a Ješua, syn Jehocadaka, a ostatní jejich bratři, kněží a Levité a všichni, kdo přišli ze zajetí do Jeruzaléma,+ pustili do stavby. Jmenovali Levity, kterým bylo 20 let a víc, aby na stavbu Jehovova domu dohlíželi.  A tak Ješua, jeho synové a jeho bratři a Kadmiel a jeho synové, synové Judy, a také synové Chenadada,+ jejich synové a jejich bratři, Levité, začali společně dohlížet na ty, kdo pracovali na stavbě domu pravého Boha. 10  Potom co stavitelé položili základy Jehovova chrámu,+ se kněží v kněžských oděvech, s trubkami,+ a Levité, synové Asafa, s činely, postavili, aby chválili Jehovu podle pokynů izraelského krále Davida.+ 11  A začali se střídat ve zpěvu+ – chválili Jehovu a vzdávali mu díky, „protože je dobrý a jeho věrná láska k Izraeli trvá navěky“.+ Všechen lid pak propukl v jásot a chválil Jehovu za to, že byly položeny základy Jehovova domu. 12  Když mnozí z kněží, Levitů a vůdců rodů – starci, kteří zažili původní chrám+ – viděli, že byly položeny základy nového chrámu, hlasitě plakali, zatímco mnozí jiní křičeli radostí.+ 13  Radostný křik nebylo možné rozeznat od pláče a lidé křičeli tak hlasitě, že to bylo slyšet široko daleko.

Poznámky

Dosl. „synové Izraele“.
Nebo „dočasných přístřešků“.