Ezra 1:1–11

  • Výnos krále Kýra o obnovení chrámu (1–4)

  • Vyhnanci se připravují na návrat z Babylonu (5–11)

1  V prvním roce perského krále Kýra,+ aby se splnilo to, co Jehova řekl prostřednictvím Jeremjáše,+ Jehova podnítil* perského krále Kýra, aby nechal po celém svém království rozhlásit a také zapsat tento výnos:+  „Toto říká Kýros, král Persie: ‚Jehova, Bůh nebes, mi dal všechna království na zemi+ a pověřil mě, abych mu postavil dům v Jeruzalémě,+ který je v Judsku.  Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, ať je jeho Bůh s ním. Ať jde do Jeruzaléma v Judsku a znovu postaví dům Jehovy, Boha Izraele – pravého Boha – jehož dům byl v Jeruzalémě.*  Každému, kdo bydlí jako cizinec+ na kterémkoli místě, ať jeho sousedé* přispějí stříbrem, zlatem, zbožím a dobytkem a také dobrovolným darem pro dům pravého Boha,+ který byl v Jeruzalémě.‘“  Pak se vůdci rodů Judy a Benjamína a kněží a Levité – každý, koho pravý Bůh podnítil* – připravili na cestu, aby mohli odejít a znovu postavit Jehovův dům v Jeruzalémě.  Všichni kolem je podpořili* tím, že jim dali stříbrné a zlaté náčiní, zboží, dobytek a jiné cenné věci a k tomu ještě dobrovolné dary pro Boží dům.  Navíc jim král Kýros vydal náčiní Jehovova domu, které Nebukadnecar odnesl z Jeruzaléma a uložil v domě svého boha.+  Perský král Kýros pověřil pokladníka Mitredata, aby náčiní vydal a udělal jeho soupis pro judského náčelníka Šešbaccara.*+  Toto byl soupis náčiní: 30 zlatých nádob ve tvaru košíku, 1 000 stříbrných nádob ve tvaru košíku, 29 dalších nádob, 10  30 zlatých misek, 410 stříbrných misek, 1 000 kusů jiného náčiní. 11  Všeho zlatého a stříbrného náčiní bylo 5 400 kusů. Šešbaccar to všechno vzal s sebou, když se vyhnanci+ vraceli z Babylonu do Jeruzaléma.

Poznámky

Dosl. „vzbudil ducha“.
Nebo možná „který je v Jeruzalémě“.
Dosl. „muži jeho místa“.
Dosl. „jehož ducha ... vzbudil“.
Dosl. „posílili jejich ruce“.
Možná Zerubbabel v Ezr 2:2; 3:8.