Ezekiel 9:1–11

  • Šest ozbrojených mužů a muž s kalamářem (1–11)

    • Vykonání rozsudku má začít od svatyně (6)

9  Potom jsem uslyšel, jak hlasitě zvolal: „Svolejte ty, kdo mají potrestat město! Každý ať si přinese zbraň k ničení!“  A uviděl jsem, jak od horní brány+ obrácené k severu přichází šest mužů a každý v ruce drží ničivou zbraň. Byl s nimi i muž oblečený do lněného oděvu a za pasem měl kalamář tajemníka. Přišli a postavili se u měděného oltáře.+  Nato se sláva Boha Izraele+ zvedla z místa nad cherubíny a přenesla se k prahu domu.+ A Bůh zavolal na muže, který byl oblečený do lněného oděvu a za pasem měl kalamář tajemníka.  Jehova mu řekl: „Projdi městem, Jeruzalémem, a označ na čele lidi, kteří vzdychají a naříkají+ nad všemi těmi odpornými věcmi, které se v něm dějí.“+  Pak jsem slyšel, jak říká těm ostatním: „Projděte městem za ním a zabíjejte. Nemějte slitování a neprojevujte soucit.+  Zabijte všechny starce, mladé muže, panny, ženy i děti.+ Ale nepřibližujte se k nikomu, kdo má označení.+ Začněte od mé svatyně.“+ Začali tedy od starších, kteří byli před domem.+  Potom jim řekl: „Poskvrňte dům a naplňte nádvoří zabitými.+ Jděte!“ A tak šli a zabíjeli lidi ve městě.  Když je zabíjeli, mě jediného ušetřili. Padl jsem tváří k zemi a zvolal jsem: „Běda, Svrchovaný pane Jehovo! Chceš zničit všechny, kdo ještě zbyli z Izraele, když vyléváš svůj vztek na Jeruzalém?“+  Odpověděl mi: „Provinění izraelského a judského domu je velmi, velmi velké.+ Země se naplnila prolitou krví+ a město je plné zkaženosti.+ Říkají totiž: ‚Jehova opustil zemi a Jehova nás nevidí.‘+ 10  Proto se nad nimi neslituji ani jim neprojevím soucit.+ Odplatím jim za jejich skutky.“ 11  Pak jsem uviděl toho muže, který byl oblečený do lněného oděvu a za pasem měl kalamář, jak se vrátil a řekl: „Udělal jsem, co jsi mi přikázal.“

Poznámky