Ezekiel 45:1–25

  • Svatý příspěvek a město (1–6)

  • Území pro náčelníka (7, 8)

  • Náčelníci mají být poctiví (9–12)

  • Příspěvky lidu a úloha náčelníka (13–25)

45  ‚Až budete rozdělovat zemi na dědičné podíly,+ měli byste dát příspěvek Jehovovi – svatý podíl země.+ Jeho délka bude 25 000 loket* a šířka 10 000 loket.+ Celé toto území* bude svatým podílem.  V něm bude vyčleněn čtverec o rozměrech 500 krát 500 loket* pro svaté místo.+ Na každé straně bude pás země široký 50 loket, který bude sloužit jako pastvina.+  Z vyměřené plochy odměř délku 25 000 a šířku 10 000, kde bude stát svatyně, nejsvětější místo.  Bude to svatý podíl země určený kněžím+ sloužícím ve svatyni, kteří se přibližují, aby sloužili Jehovovi.+ Bude to místo pro jejich domy a posvátné místo pro svatyni.  Levitům sloužícím v chrámu bude patřit území dlouhé 25 000 loket a široké 10 000 loket.+ Připadne jim také 20 jídelen.*+  Městu dáte do vlastnictví území o délce 25 000 loket (odpovídající délce svatého příspěvku) a šířce 5 000 loket.+ Bude patřit celému izraelskému domu.  Náčelníkovi připadne území po obou stranách svatého příspěvku a části přidělené městu. Území bude vedle svatého příspěvku a části přidělené městu, na západní straně i na východní straně. Jeho délka od západní hranice k východní hranici bude odpovídat délce jednoho z kmenových podílů.+  Toto území bude jeho vlastnictvím v Izraeli. Moji náčelníci už nebudou špatně zacházet s mým lidem+ a rozdělí zemi jednotlivým kmenům izraelského domu.‘+  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Zašli jste příliš daleko, náčelníci Izraele!‘ ‚Přestaňte s násilím a útlakem a jednejte čestně a správně.*+ Nezabavujte už mému lidu jeho majetek,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 10  ‚Používejte přesné váhy, přesné efa* a přesný bat.*+ 11  Pro efa i bat by měla být jedna míra. Bat by měl odpovídat desetině chomeru* a také efa by mělo odpovídat desetině chomeru. Míry se mají určovat podle chomeru. 12  Šekel*+ je 20 gera.* A 20 šekelů plus 25 šekelů plus 15 šekelů bude pro vás jedno mane.‘* 13  ‚Měli byste přinášet tento příspěvek: jednu šestinu efa z každého chomeru pšenice a jednu šestinu efa z každého chomeru ječmene. 14  Dávky oleje se mají odměřovat v batech. Bat je desetina koru* a deset batů je chomer. Deset batů se rovná jednomu chomeru. 15  Z izraelských stád byste měli odvádět jednu ovci z 200 kusů. To všechno se bude používat na obilné oběti,+ zápalné oběti+ a oběti společenství,+ aby se vykonalo smíření pro lid,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 16  ‚Všechen lid země bude tento příspěvek+ přinášet náčelníkovi v Izraeli. 17  Náčelník bude mít na starost zápalné oběti,+ obilné oběti+ a tekuté oběti během svátků,+ novoluní, sabatů+ a všech stanovených svátků izraelského domu.+ Bude přinášet oběti za hřích, obilné oběti, zápalné oběti a oběti společenství, aby se vykonalo smíření pro izraelský dům.‘ 18  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚První den prvního měsíce vezmeš zdravého mladého býka ze stáda a očistíš svatyni od hříchu.+ 19  Kněz vezme trochu krve oběti za hřích a dá ji na zárubeň chrámu,+ na čtyři rohy větší části oltáře a na zárubeň brány vnitřního nádvoří. 20  To samé uděláš sedmý den toho měsíce za každého, kdo zhřešil nedopatřením nebo z nevědomosti.+ A vykonáte smíření pro chrám.+ 21  Čtrnáctý den prvního měsíce budete slavit Pesach.+ Sedm dnů byste měli jíst nekvašené chleby.+ 22  Ten den přinese náčelník za sebe i za všechen lid země mladého býka jako oběť za hřích.+ 23  Po sedm dnů svátku bude denně přinášet sedm zdravých mladých býků a sedm zdravých beranů jako zápalnou oběť Jehovovi+ a denně jednoho kozla jako oběť za hřích. 24  Ke každému mladému býkovi a ke každému beranovi přidá jako obilnou oběť jedno efa mouky a ke každému efa přidá jeden hin* oleje. 25  To samé by měl přinášet od 15. dne sedmého měsíce, po sedm dnů svátku+ – stejnou oběť za hřích, zápalnou oběť, obilnou oběť a olej.‘“

Poznámky

Šlo o tzv. dlouhý loket. Viz příloha B14.
Nebo „uvnitř všech svých hranic“.
Dosl. „500 krát 500“.
Nebo „místností“.
Nebo „spravedlivě“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „mina“. Viz příloha B14.