Ezekiel 34:1–31

  • Proroctví proti izraelským pastýřům (1–10)

  • Jehova pečuje o své ovce (11–31)

    • Bude je pást jeho služebník David (23)

    • Smlouva pokoje (25)

34  Jehova mi potom řekl:  „Synu člověka, prorokuj proti izraelským pastýřům. Prorokuj a pověz jim: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Běda izraelským pastýřům,+ kteří pasou sami sebe! Neměli by pastýři pást ovce?+  Jíte tuk, oblékáte se do vlny a porážíte ty nejtučnější kusy,+ ale stádo nepasete.+  Slabé jste neposilovali, nemocné jste neléčili, zraněné jste neovazovali, zatoulané jste nepřiváděli zpátky a ztracené jste nehledali.+ Drsně a krutě jste nad nimi panovali.+  Rozprchly se, protože neměly pastýře.+ Rozprchly se a staly se potravou pro divoká zvířata.  Mé ovce bloudily po všech horách a po všech kopcích. Rozprchly se po celé zemi a nikdo po nich nepátrá, nikdo se je nesnaží najít.  Proto, pastýři, slyšte Jehovova slova:  ‚„Jakože žiji,“ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova, „mé ovce se staly kořistí a potravou pro divoká zvířata, protože neměly pastýře. Moji pastýři nepátrali po mých ovcích a místo mých ovcí pásli sami sebe.“‘  Proto, pastýři, slyšte Jehovova slova. 10  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Jsem proti pastýřům a budu je volat k odpovědnosti za své ovce.* Už jim nedovolím pást* mé ovce+ a nebudou pást ani sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich úst a už pro ně nebudou potravou.‘“ 11  Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Tady jsem. Já sám budu pátrat po svých ovcích a pečovat o ně.+ 12  Budu pečovat o své ovce jako pastýř, který našel své rozuteklé ovce a pase je.+ Vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v den mraků a husté temnoty.+ 13  Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Budu je pást na izraelských horách,+ u potoků a u všech obydlených míst té země. 14  Budu je pást na dobré pastvě, jejich pastviny budou na vysokých izraelských horách.+ Budou uléhat na dobré pastvě+ a pást se na šťavnatých pastvinách izraelských hor.“ 15  „Já sám budu pást své ovce+ a nechám je ulehnout,“+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova. 16  „Po ztracené budu pátrat,+ zatoulanou přivedu zpátky, zraněnou ovážu a slabou posílím, ale tučnou a silnou odstraním. Nakrmím ji rozsudkem.“ 17  Vám, mé stádo, říká Svrchovaný pán Jehova toto: „Budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.+ 18  Nestačí vám, že se pasete na těch nejlepších pastvinách? To musíte zbytek svých pastvin podupat? A když se napijete té nejčistší vody, proč tu zbylou znečišťujete tím, že v ní šlapete? 19  Mají se mé ovce pást na pastvině podupané vašima nohama a pít vodu, kterou vaše nohy znečistily?“ 20  Proto jim Svrchovaný pán Jehova říká: „Tady jsem. Já sám budu soudit mezi tučnou ovcí a hubenou ovcí. 21  Do všech nemocných ovcí jste totiž vrážely bokem a ramenem a trkaly jste je rohy, až jste je rozehnaly do daleka. 22  Zachráním své ovce a už nebudou kořistí.+ Budu soudit mezi ovcí a ovcí. 23  Ustanovím nad nimi jednoho pastýře,+ který je bude pást – svého služebníka Davida.+ Bude je pást a bude jejich pastýřem.+ 24  Já, Jehova, budu jejich Bohem+ a můj služebník David bude jejich náčelníkem.+ Já, Jehova, jsem promluvil. 25  Uzavřu s nimi smlouvu pokoje+ a zbavím zemi zlých šelem,+ aby mohli žít v bezpečí v pustině a spát v lesích.+ 26  Z nich i z okolí svého pahorku udělám požehnání+ a sešlu déšť v pravý čas. Požehnání bude proudit jako lijící se déšť.+ 27  Stromy ponesou ovoce a půda dá úrodu.+ Budou ve své zemi žít v bezpečí. Až zlomím jejich jho+ a vysvobodím je z rukou těch, kdo je zotročovali, poznají, že já jsem Jehova. 28  Už nebudou kořistí pro národy a divoká zvířata je nebudou požírat. Budou žít v bezpečí a nikdo jim nebude nahánět strach.+ 29  Udělám pro ně slavnou výsadbu* a nebudou už v zemi umírat hladem+ a národy je už nebudou ponižovat.+ 30  ‚A poznají, že já, jejich Bůh Jehova, jsem s nimi a že oni, izraelský dům, jsou mým lidem,‘+ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.“‘ 31  ‚Vy, mé ovce,+ o které pečuji, vy jste lidé a já jsem váš Bůh,‘ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova.“

Poznámky

Nebo „a vyžádám si své ovce zpátky z jejich ruky“.
Nebo „starat se o“.
Dosl. „výsadbu pro jméno“.