Ezekiel 27:1–36

  • Žalozpěv o Tyru, potápějící se lodi (1–36)

27  Jehova mi potom řekl:  „Synu člověka, zpívej nad Tyrem žalozpěv.*+  Řekni Tyru: ‚Ty, který bydlíš u bran mořea obchoduješ s národy na mnoha ostrovech,toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Tyre, prohlašuješ: ‚Jsem dokonale krásný.‘+   Tvá území jsou v srdci mořea tvoji stavitelé zdokonalili tvou krásu.   Všechna tvá prkna udělali z jalovců ze Seniru+a z libanonského cedru ti vyrobili stěžeň.   Vesla ti udělali z bašanských dubůa příď z cypřišového dřeva vykládaného slonovinou z ostrovů Kittim.+   Tvé plachty byly z pestrobarevného plátna z Egyptaa přístřešek na tvé palubě byl z modré příze a červenofialové vlny z ostrovů Elišah.+   Obyvatelé Sidonu a Arvadu+ byli tvými veslaři. Tvoji zruční muži, Tyre, byli tvými námořníky.+   Zkušení* a zruční muži z Gebalu+ utěsňovali tvé spáry.+ Všechny mořské lodě a jejich námořníci připlouvali k tobě, aby obchodovali se zbožím. 10  Muži z Persie, Ludu a Putu+ byli ve tvém vojsku, byli tvými válečníky. Zavěsili u tebe své štíty a přilby a dodávali ti lesk. 11  Kolem dokola na tvých hradbách stáli muži z Arvadu, kteří byli ve tvém vojsku,a ve tvých věžích byli odvážní muži. Všude po tvých hradbách rozvěsili kulaté štítya zdokonalili tvou krásu. 12  Obchodoval s tebou Taršiš,+ protože jsi byl nesmírně bohatý.+ Za tvé zboží platil stříbrem, železem, cínem a olovem.+ 13  Obchodoval s tebou i Javan, Tubal+ a Mešek.+ Za tvé zboží dávali otroky+ a měděné předměty. 14  Togarmův dům+ dával za tvé zboží koně a muly. 15  Obchodovali s tebou také obyvatelé Dedanu.+ Pracovali pro tebe kupci na mnoha ostrovech a platili ti slonovinou+ a ebenem. 16  Kvůli množství tvých výrobků s tebou obchodoval i Edom. Za tvé zboží dával tyrkysy, červenofialovou vlnu, pestrobarevné vyšívané látky, jemnou tkaninu, korály a rubíny. 17  Obchodovalo s tebou také Judsko a izraelská země. Za tvé zboží dávaly+ pšenici z Minnitu,+ vybrané potraviny, med,+ olej a balzám.+ 18  Kvůli množství tvých výrobků a tvému velkému bohatství s tebou obchodoval i Damašek.+ Dodával ti chelbonské víno a cacharskou* vlnu. 19  Vedan a Javan z Uzalu dávali za tvé zboží kované železo, kasiovou skořici a puškvorec. 20  Dedan+ ti dodával sedlové deky* pro jízdu. 21  Pracovali pro tebe Arabové a všichni kedarští+ náčelníci, kteří obchodovali s beránky, berany a kozly.+ 22  Obchodovali s tebou kupci ze Sáby* a Raamy.+ Za tvé zboží dávali ty nejkvalitnější voňavky, drahokamy a zlato.+ 23  Obchodoval s tebou i Charan,+ Kanne, Eden+ a kupci ze Sáby,+ Aššuru+ a Kilmadu. 24  Na tvém tržišti obchodovali s krásnými oděvy, s plášti z modré látky s barevnými výšivkami a s pestrobarevnými koberci. Všechno to měli svinuté a převázané provazy. 25  Tvé zboží vozily taršišské lodě+a ty ses naplnil bohatstvím, byl jsi zatížený nákladem* v srdci moře. 26  Tvoji veslaři tě zavezou na rozbouřené moře,v srdci moře tě rozbije východní vítr. 27  Tvé bohatství, tvé zboží, tvůj náklad, tvoji námořníci a lodníci,ti, kdo utěsňují tvé spáry, tvoji kupci+ a všichni tvoji válečníci,+všechen lid,* který je ve tvém středu,se v den tvého pádu potopí v srdci moře.+ 28  Až zazní křik tvých námořníků, pobřeží se bude otřásat. 29  Všichni veslaři, námořníci a lodnícivystoupí ze svých lodí a postaví se na zem. 30  Budou nad tebou hlasitě naříkat a hořce bědovat.+ Budou si na hlavu sypat prach a válet se v popelu. 31  Oholí si hlavu, oblečou se do pytlovinya budou nad tebou hořce plakat a velmi naříkat. 32  Ve svém nářku budou nad tebou zpívat tento žalozpěv: ‚Kdo je jako Tyros, který byl umlčen uprostřed moře?+ 33  Když po moři přijíždělo tvé zboží, sytil jsi mnoho národů.+ Tvým nesmírným bohatstvím a tvým zbožím bohatli králové země.+ 34  Teď jsi ztroskotal na moři, v hlubinách vod,+a všechno tvé zboží a všichni tvoji lidé se potopili s tebou.+ 35  Všichni obyvatelé ostrovů na tebe budou ohromeně zírat.+ Jejich králové se budou třást hrůzou,+ tvář se jim zkřiví strachem. 36  Kupci mezi národy hvízdnou kvůli tomu, co se ti stalo. Tvůj konec bude náhlý a hrozný,zanikneš jednou provždy.‘“‘“+

Poznámky

Nebo „smuteční píseň“.
Dosl. „starci“.
Nebo „narudle šedou“.
Nebo „oděvy z tkané látky“.
Nebo „Šeby“.
Nebo možná „slavný“.
Dosl. „sbor“.