Ezekiel 17:1–24

  • Hádanka o dvou orlech a révě (1–21)

  • Z mladého výhonku se stane nádherný cedr (22–24)

17  Jehova mi potom řekl:  „Synu člověka, pověz hádanku a vyprávěj podobenství* o izraelském domě.+  Oznam: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Do Libanonu+ přiletěl velký orel+ s mohutnými křídly, dlouhými pery a hustým pestrobarevným peřím a vzal vrcholek cedru.+  Utrhl jeho nejvrchnější výhonek, přinesl ho do země kupců* a tam ho položil ve městě obchodníků.+  Potom vzal semeno z té země*+ a dal ho do úrodné půdy. Zasadil ho jako vrbu u ohromných vod.  A semeno vyklíčilo a vyrostla z něj nízká, rozvětvená réva.+ Její větve a listy se stáčely dovnitř a její kořeny rostly pod ní. A tak ze semene vzešla réva, která vyhnala výhonky a větve.+  Pak se objevil jiný velký orel+ s mohutnými křídly a širokými pery.+ Réva k němu toužebně natáhla své kořeny, mimo záhon, kam byla zasazena, a natáhla k němu i své větve a listy, aby ji zavlažoval.+  Přitom byla zasazena do dobré půdy u ohromných vod, aby se rozvětvila, nesla ovoce a stala se nádhernou révou.“‘+  Oznam: ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Bude se jí dařit? Nevytrhne ji někdo i s kořeny+ a nenechá shnít její plody a uschnout její výhonky?+ Bude tak suchá, že k tomu, aby ji vytrhli i s kořeny, nebude zapotřebí velké síly ani mnoha lidí. 10  I když byla přesazena, bude se jí dařit? Nevysuší ji východní vítr? Uschne v záhoně, kde vyrostla.“‘“ 11  Jehova mi potom řekl: 12  „Pověz prosím tomu vzpurnému lidu: ‚Nechápete, co to znamená?‘ Řekni: ‚Babylonský král přišel do Jeruzaléma, vzal jeho krále i knížata a odvedl je s sebou do Babylonu.+ 13  Pak vzal jednoho z královského potomstva,*+ uzavřel s ním smlouvu a zavázal ho přísahou.+ Také odvedl významné muže země,+  14  aby bylo království poníženo a nemohlo povstat a aby přetrvalo jen pod podmínkou, že bude dodržovat smlouvu s ním.+ 15  Ale král* se proti němu* vzbouřil+ a vyslal své posly do Egypta, aby získal koně+ a velké vojsko.+ Uspěje? Unikne trestu ten, kdo něco takového dělá? Může snad porušit smlouvu a uniknout?‘+ 16  ‚„Jakože žiji,“ prohlašuje Svrchovaný pán Jehova, „zemře v Babyloně, v sídle krále,* který ho* dosadil za krále a jehož přísahou pohrdl a jehož smlouvu porušil.+ 17  Ani obrovské faraonovo vojsko s velkým množstvím vojáků mu nepomůže,+ až Babyloňané navrší proti městu obléhací násep a postaví obléhací val, aby usmrtili mnoho lidí. 18  Pohrdl přísahou a porušil smlouvu. To všechno udělal, i když dal slib.* Neunikne trestu.“‘ 19  ‚Proto Svrchovaný pán Jehova říká: „Jakože žiji, odplatím mu za to, že pohrdl mou přísahou+ a porušil mou smlouvu. 20  Hodím na něj svou loveckou síť a on se do ní chytí.+ Přivedu ho do Babylonu a tam se s ním budu soudit kvůli nevěrnosti, které se vůči mně dopustil.+ 21  Ti, kdo utečou z jeho vojska, padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozptýleni na všechny strany.*+ A poznáte, že jsem to řekl já, Jehova.“‘+ 22  ‚Toto říká Svrchovaný pán Jehova: „Vezmu výhonek z vrcholku vysokého cedru+ a zasadím ho. Ulomím mladý výhonek+ z jeho vrchních větviček a zasadím ho na vysoké, vznešené hoře.+ 23  Zasadím ho na vysoké izraelské hoře. Rozvětví se, začne rodit a stane se nádherným cedrem. Budou pod ním žít nejrůznější ptáci a usadí se ve stínu jeho větví. 24  A všechny stromy na zemi poznají, že já, Jehova, snižuji vysoký strom a vyvyšuji nízký strom.+ Nechávám zelený strom uschnout a uschlý strom vykvést.+ Já, Jehova, jsem promluvil a také to udělám.“‘“

Poznámky

Nebo „přísloví“.
Dosl. „kananejské země“.
Zjevně jde o judskou zemi.
Dosl. „semene“.
Tj. Sedekjáš.
Tj. Nebukadnecarovi.
Tj. Nebukadnecara.
Tj. Sedekjáše.
Dosl. „ruku“.
Dosl. „do každého větru“.