Ester 8:1–17

  • Král povyšuje Mordekaie (1, 2)

  • Ester krále prosí za svůj lid (3–6)

  • Králův výnos ve prospěch Židů (7–14)

  • Židé se radují (15–17)

8  Ještě ten den dal král Ahasverus královně Ester majetek Hamana,+ nepřítele Židů.+ A Mordekai předstoupil před krále, protože mu Ester řekla, kým pro ni je.+  Potom si král sundal pečetní prsten,+ který vzal Hamanovi, a dal ho Mordekaiovi. A Ester jmenovala Mordekaie správcem Hamanova majetku.+  Ester se pak znovu obrátila na krále. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil pohromu způsobenou Agagovcem Hamanem a překazil jeho intriky proti Židům.+  Král vztáhl k Ester zlaté žezlo,+ a ona vstala a postavila se před krále.  Řekla: „Pokud to král uzná za vhodné a získala jsem jeho přízeň a pokud se to králi zdá správné a má ve mně potěšení, ať je vydáno nařízení, aby byly prohlášeny za neplatné dopisy, které napsal ten intrikán Haman,+ syn Agagovce+ Hammedaty, a podle kterých mají být vyhlazeni Židé ve všech králových provinciích.*  Vždyť jak bych mohla přihlížet neštěstí, které přijde na můj lid, a jak bych se mohla dívat na vyhlazení svých příbuzných?“  Král Ahasverus tedy řekl královně Ester a Židovi Mordekaiovi: „Hamanův majetek jsem dal Ester+ a Hamana jsem nechal pověsit na kůl+ za to, že připravoval útok* proti Židům.  Vy teď ve prospěch Židů napište královým jménem, cokoli uznáte za vhodné, a zapečeťte to královým pečetním prstenem. Výnos, který je napsaný královým jménem a zapečetěný královým pečetním prstenem, totiž není možné zrušit.“+  Tehdy, 23. den třetího měsíce, tedy měsíce sivanu,* byli svoláni královi tajemníci a zapsali všechno, co Mordekai přikázal Židům a také satrapům,+ místodržitelům a knížatům všech 127 provincií+ od Indie po Etiopii. Napsali do každé provincie jejím písmem a každému národu v jeho jazyce a také Židům jejich písmem a v jejich jazyce. 10  Mordekai napsal dopisy jménem krále Ahasvera, zapečetil je královým pečetním prstenem+ a rozeslal prostřednictvím kurýrů, kteří jeli na rychlých poštovních koních, chovaných pro královskou službu. 11  Těmito dopisy král povolil Židům ve všech městech, aby se shromáždili a bránili svůj život, aby zabili, zničili a vyhladili všechny ozbrojené skupiny z každého národa nebo provincie, které by na ně zaútočily, včetně žen a dětí, a aby se zmocnili jejich majetku.+ 12  Ve všech provinciích krále Ahasvera k tomu mělo dojít v jeden den, 13. den 12. měsíce, tedy měsíce adaru.*+ 13  Text* dopisu měl být vydán jako zákon ve všech provinciích. Měl se oznámit všem národům, aby Židé byli ten den připravení pomstít se svým nepřátelům.+ 14  Kurýři na poštovních koních, používaných v královské službě, na králův rozkaz hned vyrazili na cestu. Zákon byl vydaný také na hradě* v Šušanu.*+ 15  Mordekai vyšel od krále v modrobílém královském rouchu, s velkou zlatou korunou na hlavě a v červenofialovém plášti z jemné vlny.+ A město Šušan jásalo radostí. 16  Pro Židy to byl den úlevy,* radování, jásotu a slávy. 17  A ve všech provinciích a ve všech městech, kam se dostal králův výnos a jeho zákon, se Židé radovali a jásali, pořádali hostiny a oslavovali. Mnozí lidé z jiných národů se prohlašovali za Židy,+ protože z nich dostali velký strach.

Poznámky

Nebo „soudních oblastech“.
Dosl. „napřáhl ruku“.
Nebo „opis“.
Nebo „v paláci, pevnosti“.
Nebo „Súsách“.
Dosl. „světla“.