Ester 7:1–10

  • Ester odhaluje Hamanovy intriky (1–6a)

  • Haman je pověšen na kůl, který nechal udělat (6b–10)

7  Král s Hamanem+ tedy přišli na hostinu královny Ester.  Tento druhý den se na hostině při podávání vína král znovu Ester zeptal: „Jaká je tvá prosba, královno Ester? Bude ti splněna! Řekni, o co žádáš. I kdyby to měla být polovina království, dostaneš ji!“+  Královna Ester odpověděla: „Pokud jsem získala tvou přízeň, králi, a pokud to král uzná za vhodné, prosím tě a žádám, abys mi zachránil život a ušetřil můj lid.+  Já a můj lid jsme totiž byli prodáni,+ abychom byli zabiti, zničeni a vyhlazeni.+ Kdybychom byli pouze prodáni do otroctví, mlčela bych. Ale není správné nechat to být, když to neštěstí způsobí škodu i králi.“  Král Ahasverus se královny Ester zeptal: „Kdo je to a kde je ten člověk, který se opovážil udělat něco takového?“  Ester odpověděla: „Tím protivníkem a nepřítelem je tento zlý Haman!“ Haman dostal z krále a královny hrozný strach.  Král ve vzteku vstal od hostiny a vyšel do palácové zahrady. A Haman se zvedl a začal královnu Ester prosit o milost, protože si uvědomil, že se ho král rozhodl potrestat.  Když se král vrátil z palácové zahrady a viděl, že Haman padl na lehátko, na kterém byla Ester, zvolal: „To chce ještě v mém vlastním domě znásilnit královnu?“ Jakmile to král vyslovil, zakryli Hamanovi obličej.  Charbona,+ jeden z králových dvorních úředníků, řekl: „Je tu také kůl, který nechal Haman udělat pro Mordekaie,+ toho, který svou zprávou zachránil krále.+ Je 50 loket* vysoký a stojí u Hamanova domu.“ Nato král přikázal: „Pověste ho na něj.“ 10  A tak Hamana pověsili na kůl, který nechal udělat pro Mordekaie, a králův vztek se utišil.

Poznámky

Asi 22 m. Viz příloha B14.