Ester 10:1–3

  • Mordekaiovo vysoké postavení (1–3)

10  Král Ahasverus zavedl na pevnině i na mořských ostrovech nucené práce.  A všechny jeho významné úspěchy a velké činy a také podrobná zpráva o Mordekaiově+ vysokém postavení, které mu dal král,+ jsou zapsané v kronice+ médských a perských králů.+  Žid Mordekai byl totiž druhý po králi Ahasverovi. Mezi Židy byl velmi uznávaný a mnoho jeho bratrů si ho vážilo, protože pracoval pro dobro svého lidu a hájil zájmy* všech jejich potomků.

Poznámky

Dosl. „a mluvil o pokoji pro“.