Ester 1:1–22

  • Král Ahasverus pořádá v Šušanu hostinu (1–9)

  • Královna Vašti odmítá poslechnout (10–12)

  • Král se radí s moudrými muži (13–20)

  • Král vydává výnos (21, 22)

1  Stalo se to za dnů krále Ahasvera* (toho Ahasvera, který vládl nad 127 provinciemi*+ od Indie po Etiopii*),  když seděl na svém královském trůnu na hradě* v Šušanu.*+  Ve třetím roce své vlády pořádal hostinu pro všechna svá knížata a služebníky. Shromáždili se u něj velitelé perského+ a médského+ vojska, urození muži a knížata provincií  a on jim po mnoho dnů, celých 180 dnů, předváděl bohatství svého slavného království a velkolepost a nádheru svého majestátu.  Když ty dny uplynuly, král uspořádal na nádvoří zahrady královského paláce sedmidenní hostinu pro všechny, kdo byli na hradě v Šušanu, pro významné i obyčejné lidi.  Nádvoří bylo vyzdobené závěsy z plátna, jemné bavlny a modré látky, které visely na šňůrách z jemné tkaniny a z červenofialové vlny a byly upevněné stříbrnými kroužky na mramorových sloupech. A na dláždění z porfyru, mramoru, perleti a černého mramoru stála lehátka ze zlata a stříbra.  Víno se podávalo ve zlatých pohárech* a každý pohár byl jedinečný. Královské víno teklo proudem, tak jak se slušelo na krále.  Platilo nařízení, aby k pití nebyl nikdo nucen.* Král totiž dal správcům svého paláce pokyn, aby vyhověli přání každého.  Královna Vašti+ v tu dobu uspořádala v královském domě* krále Ahasvera hostinu pro ženy. 10  Sedmý den, když bylo královo srdce rozveselené vínem, řekl Mehumanovi, Biztovi, Charbonovi,+ Bigtovi, Abagtovi, Zetarovi a Karkasovi, sedmi dvorním úředníkům, kteří byli jeho osobními sluhy, 11  aby před něj přivedli královnu Vašti s královskou pokrývkou* na hlavě. Chtěl se národům a knížatům pochlubit její krásou, protože byla skutečně velmi krásná. 12  Ale královna Vašti odmítala přijít na králův příkaz, který jí předali dvorní úředníci. Nato se král velmi rozčílil a dostal obrovský vztek. 13  A tak se král obrátil na moudré muže, kteří věděli, jak se v podobných případech postupovalo v minulosti.* (Král se totiž v každé záležitosti radil se všemi znalci zákonů a právních případů. 14  Jeho nejbližšími rádci+ byli Karšena, Šetar, Admata, Taršiš, Meres, Marsena a Memukan, sedm perských a médských knížat, která měla přístup ke králi a která měla v království nejvyšší postavení.) 15  Král se jich zeptal: „Co se má podle zákona udělat s královnou Vašti za to, že neposlechla příkaz krále Ahasvera předaný dvorními úředníky?“ 16  Memukan na to králi a knížatům řekl: „Královna Vašti se provinila nejen proti samotnému králi,+ ale i proti všem knížatům a proti všem národům, které jsou ve všech provinciích krále Ahasvera. 17  Až se totiž o tom, co královna udělala, dozvědí ostatní manželky, začnou pohrdat svými manžely a říkat: ‚Král Ahasverus řekl, ať před něho přivedou královnu Vašti, ale ona odmítla přijít.‘ 18  Perské a médské kněžny, které vědí, co královna udělala, o tom budou ještě dnes mluvit se svými manžely, královými knížaty, a bude z toho značné pohrdání a rozhořčení. 19  Pokud to král uzná za vhodné, ať vydá královský výnos a ten ať je zapsán mezi zákony Persie a Médie, které není možné zrušit,+ že Vašti už nikdy nesmí přijít před krále Ahasvera. A ať udělá královnou místo ní jinou ženu, která bude lepší než ona. 20  Až se králův výnos oznámí po celé jeho rozlehlé říši, všechny manželky budou prokazovat úctu svým manželům, významným i obyčejným.“ 21  Tento návrh se králi i knížatům líbil a král to udělal tak, jak Memukan řekl. 22  Poslal tedy dopisy do všech provincií+ své říše,* do každé provincie jejím písmem a každému národu v jeho jazyce, aby každý manžel byl ve svém domě pánem* a aby se v jeho domácnosti mluvilo jazykem jeho národa.

Poznámky

Předpokládá se, že to byl Xerxes I., syn Dareia Velikého (Dareia Hystaspa).
Nebo „soudními oblastmi“.
Nebo „Kuš“.
Nebo „v paláci, pevnosti“.
Nebo „Súsách“.
Nebo „nádobách, číších“.
Tj. mohli pít, kolik chtěli, ať to bylo málo, nebo hodně.
Nebo „paláci“.
Nebo „královským turbanem“.
Nebo „kteří znali postupy“, dosl. „znali časy“.
Dosl. „do všech králových soudních oblastí“.
Nebo „knížetem“.