Daniel 8:1–27

  • Vidění berana a kozla (1–14)

    • Malý roh se povyšuje (9–12)

    • Dokud neuplyne 2 300 večerů a rán (14)

  • Gabriel vykládá vidění (15–27)

    • Koho představují beran a kozel (20, 21)

    • Povstane král dravého vzhledu (23–25)

8  Ve třetím roce vlády krále Belšacara+ jsem já, Daniel, měl vidění, které jsem dostal po tom předchozím.+  Měl jsem vidění, a když jsem se díval, byl jsem na hradě* v Šušanu*+ v provincii* Elam.+ Sledoval jsem to vidění a byl jsem u vodního toku Ulai.  Když jsem se rozhlédl, před vodním tokem stál beran+ a měl dva rohy.+ Ty dva rohy byly velké, ale jeden byl větší než druhý a ten větší se objevil později.+  Viděl jsem, jak beran trká k západu, k severu a k jihu, a žádná divoká zvířata před ním neobstála a nebyl nikdo, kdo by je zachránil z jeho moci.*+ Dělal, co se mu zlíbilo, a povyšoval se.  Díval jsem se dál a uviděl jsem, jak od západu přes celou zemi přichází kozel+ a nedotýká se země. Mezi očima měl nápadný roh.+  Blížil se k dvourohému beranovi, kterého jsem viděl stát před vodním tokem – běžel k němu s velkým vztekem.  Viděl jsem, jak se dostal až k beranovi a byl na něj rozzuřený. Napadl ho a zlomil mu jeho dva rohy a beran neměl sílu se mu postavit. Srazil berana na zem a podupal ho a nebyl nikdo, kdo by ho zachránil z jeho moci.*  Kozel se pak velmi povyšoval, ale jakmile se stal mocným, velký roh se zlomil a místo něj vyrostly čtyři nápadné rohy, směrem ke čtyřem nebeským větrům.+  Z jednoho z nich vyrostl jiný roh, malý, a velmi se zvětšil směrem k jihu a k východu a směrem k Okrase.*+ 10  Zvětšil se tak, že dosáhl až k nebeskému vojsku, a způsobil, že někteří z vojska a některé z hvězd spadli na zem, a podupal je. 11  Povyšoval se i nad Knížete vojska a Knížeti byl odebrán stálý rys* a byla svržena svatyně, kterou založil.+ 12  Vojsko bylo spolu se stálým rysem kvůli provinění vydáno rohu. Ten shazoval pravdu na zem a jednal a měl úspěch. 13  A slyšel jsem, jak jeden svatý mluvil, a jiný svatý se ho zeptal: „Jak dlouho bude trvat to, co jsem spatřil ve vidění o stálém rysu, o provinění, které působí zpustošení,+ a o pošlapávání svatého místa a vojska?“ 14  Řekl mi tedy: „Dokud neuplyne 2 300 večerů a rán. Pak bude svaté místo znovu uvedeno do správného stavu.“ 15  Když jsem já, Daniel, sledoval to vidění a snažil se mu porozumět, najednou jsem před sebou uviděl stát někoho, kdo vypadal jako člověk. 16  Potom jsem zprostřed Ulaie+ slyšel lidský hlas, jak volá: „Gabrieli,+ vysvětli mu význam toho, co viděl.“+ 17  Přišel tedy k místu, kde jsem stál. Když se přiblížil, byl jsem tak zděšený, že jsem padl tváří k zemi. Řekl mi: „Měl bys vědět, synu člověka, že to vidění se týká času konce.“+ 18  Ale když se mnou mluvil, tvrdě jsem usnul tváří k zemi. A tak se mě dotkl a postavil mě tam, kde jsem stál předtím.+ 19  Pak řekl: „Vysvětlím ti, co se stane na konci veřejného odsouzení, protože se to týká stanoveného času konce.+ 20  Dvourohý beran, kterého jsi viděl, představuje médské a perské krále.+ 21  Chlupatý kozel představuje řeckého krále+ a velký roh, který měl mezi očima, představuje prvního krále.+ 22  To, že se roh zlomil a místo něj povstaly čtyři,+ znamená, že z jeho národa povstanou čtyři království, ale nebudou tak silná jako on. 23  Ke konci jejich kralování, až dovrší svá provinění,* povstane král dravého vzhledu, který bude rozumět dvojznačným řečem.* 24  Stane se velmi mocným, ale ne díky své síle. Bude neobvykle působit zkázu,* bude úspěšný a bude jednat účinně. Zničí siláky i lid vytvořený ze svatých.+ 25  Aby dosáhl úspěchu, bude chytře používat podvod. A bude se v srdci vyvyšovat a v období bezpečí* zničí mnohé. Postaví se dokonce proti Knížeti knížat, ale bude zlomen bez použití lidské ruky. 26  To, co bylo ve vidění řečeno o večerech a ránech, je pravda. Ale ty to vidění drž v tajnosti, protože se vztahuje na dobu, která přijde až za mnoho dnů.“*+ 27  Já, Daniel, jsem byl vyčerpaný a na několik dnů jsem onemocněl.+ Pak jsem vstal a dělal jsem práci pro krále.+ Ale byl jsem strnulý kvůli tomu, co jsem viděl, a nikdo tomu vidění nerozuměl.+

Poznámky

Nebo „v paláci, pevnosti“.
Nebo „Súsách“.
Nebo „soudní oblasti“.
Dosl. „ruky“.
Dosl. „ruky“.
Nebo „Kráse“.
Nebo „nepřetržitá oběť“.
Nebo „až provinilci naplní míru“.
Nebo „bude schopný intrikán“.
Nebo „způsobí strašné zničení“.
Nebo možná „a bez varování“.
Nebo „na vzdálenou budoucnost“.