Daniel 3:1–30

  • Zlatá socha krále Nebukadnecara (1–7)

    • Příkaz uctívat sochu (4–6)

  • Tři Hebrejci obviněni z neposlušnosti (8–18)

    • „Tvým bohům nebudeme sloužit“ (18)

  • Hozeni do ohnivé pece (19–23)

  • Zázračné vysvobození z ohně (24–27)

  • Král vzdává chválu Bohu Hebrejců (28–30)

3  Král Nebukadnecar udělal zlatou sochu, která byla 60 loket* vysoká a 6 loket* široká. Postavil ji na pláni Dura v babylonské provincii.*  Král Nebukadnecar nařídil, aby se shromáždili satrapové, prefekti, místodržitelé, rádci, pokladníci, soudci, magistráti a všichni správci provincií a aby přišli na zasvěcení sochy, kterou postavil král Nebukadnecar.  Satrapové, prefekti, místodržitelé, rádci, pokladníci, soudci, magistráti a všichni správci provincií se tedy shromáždili k zasvěcení sochy, kterou postavil král Nebukadnecar, a stáli před ní.  Hlasatel silným hlasem volal: „Vám, lidé různých národů a jazyků, se přikazuje:  Až uslyšíte zvuk rohu, píšťaly, citery, malé harfy, lyry, dud a všech ostatních hudebních nástrojů, padnete k zemi a budete uctívat zlatou sochu, kterou postavil král Nebukadnecar.  Kdo nepadne a nebude ji uctívat, bude okamžitě hozen do rozpálené ohnivé pece.“+  Když tedy lidé všech národů a jazyků uslyšeli zvuk rohu, píšťaly, citery, malé harfy, lyry a všech ostatních hudebních nástrojů, padli k zemi a uctívali zlatou sochu, kterou postavil král Nebukadnecar.  Tehdy ale přistoupili ke králi nějací Chaldejci a obvinili* Židy.  Řekli králi Nebukadnecarovi: „Králi, ať žiješ navěky. 10  Králi, dal jsi příkaz, že každý muž, který uslyší zvuk rohu, píšťaly, citery, malé harfy, lyry, dud a všech ostatních hudebních nástrojů, má padnout k zemi a uctívat zlatou sochu, 11  a kdo nepadne a nebude ji uctívat, má být hozen do rozpálené ohnivé pece.+ 12  Ale jsou tu jistí Židé, které jsi pověřil správou babylonské provincie, Šadrak, Mešak a Abednego.+ Tihle muži tě neberou vážně, králi. Neslouží tvým bohům a odmítají uctívat zlatou sochu, kterou jsi postavil.“ 13  Tehdy se Nebukadnecar rozzuřil a přikázal, aby Šadraka, Mešaka a Abednega přivedli. A tak je přivedli před krále. 14  Nebukadnecar jim řekl: „Je to pravda, Šadraku, Mešaku a Abednego, že nesloužíte mým bohům+ a odmítáte uctívat zlatou sochu, kterou jsem postavil? 15  Teď uslyšíte zvuk rohu, píšťaly, citery, malé harfy, lyry, dud a všech ostatních hudebních nástrojů. Pokud jste připraveni padnout a uctívat sochu, kterou jsem udělal, dobře. Ale pokud ji odmítnete uctívat, budete okamžitě hozeni do rozpálené ohnivé pece. A který bůh vás může zachránit z mých rukou?“+ 16  Šadrak, Mešak a Abednego na to králi řekli: „Nebukadnecare, není třeba, abychom ti na to odpovídali. 17  Pokud se to stane, náš Bůh, kterému sloužíme, nás dokáže zachránit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi.+ 18  Ale i kdyby to neudělal, ať je ti známo, králi, že tvým bohům nebudeme sloužit a zlatou sochu, kterou jsi postavil, nebudeme uctívat.“+ 19  Tehdy se Nebukadnecar na Šadraka, Mešaka a Abednega rozzuřil a začal se na ně tvářit úplně jinak.* Přikázal, aby rozpálili pec sedmkrát víc než obvykle, 20  a několika silným mužům ze svého vojska nařídil, aby Šadraka, Mešaka a Abednega svázali a hodili je do rozpálené ohnivé pece. 21  A tak je svázali, jak byli – v pláštích, oděvech, čapkách a ostatním oblečení – a hodili je do rozpálené pece. 22  Protože byl králův příkaz tak drsný a pec byla mimořádně rozpálená, muže, kteří vedli Šadraka, Mešaka a Abednega, plameny ohně zabily. 23  Ale ti tři, Šadrak, Mešak a Abednego, padli svázaní do rozpálené pece. 24  Vtom se král Nebukadnecar vyděsil, rychle vstal a zeptal se vysokých úředníků: „Nehodili jsme snad do ohně tři svázané muže?“ Odpověděli mu: „Ano, králi.“ 25  „Ale já vidím čtyři!“ řekl. „Volně se procházejí uprostřed ohně a nic se jim nestalo a ten čtvrtý vypadá jako syn bohů.“ 26  Nebukadnecar se přiblížil ke dveřím rozpálené ohnivé pece a zavolal: „Šadraku, Mešaku a Abednego, sluhové Nejvyššího Boha,+ vyjděte a pojďte sem!“ A Šadrak, Mešak a Abednego vyšli z ohně ven. 27  Satrapové, prefekti, místodržitelé a královi vysocí úředníci, kteří tam byli shromážděni,+ viděli, že oheň těm mužům vůbec neublížil.*+ Neměli ožehnutý jediný vlas na hlavě, jejich pláště byly nedotčené, a dokonce ani nenačichli ohněm. 28  Nebukadnecar pak prohlásil: „Ať je chválen Bůh Šadraka, Mešaka a Abednega,+ který poslal svého anděla a zachránil své sluhy. Důvěřovali mu a vzepřeli se příkazu krále a byli ochotní zemřít,* protože nechtěli sloužit nebo se klanět* žádnému jinému bohu kromě svého Boha.+ 29  Proto vydávám nařízení, že lidé jakéhokoli národa nebo jazyka, kteří řeknou něco proti Bohu Šadraka, Mešaka a Abednega, budou rozsekáni na kusy a z jejich domů udělají veřejné záchody.* Žádný jiný bůh totiž nedokáže zachraňovat tak jako on.“+ 30  Potom se král postaral o to, aby se Šadrakovi, Mešakovi a Abednegovi v babylonské provincii dobře dařilo.+

Poznámky

Asi 27 m. Viz příloha B14.
Asi 2,7 m. Viz příloha B14.
Nebo „soudní oblasti“.
Nebo „pomluvili“.
Nebo „jeho postoj k nim se úplně změnil“.
Nebo „neměl nad jejich těly moc“.
Nebo „vzdát se svých těl“.
Nebo „uctívat“.
Nebo možná „smetiště, hnojiště“.