Daniel 12:1–13

  • „Čas konce“ a dál (1–13)

    • Povstane Michael (1)

    • Ti, kdo mají pochopení, budou zářit (3)

    • Pravého poznání velmi přibude (4)

    • Daniel vstane a dostane svůj podíl (13)

12  V té době povstane* Michael,*+ velký kníže,+ který stojí ve prospěch tvého lidu.* A nastane takový čas tísně, jaký nebyl od doby, kdy vznikl nějaký národ, až do toho času. V té době tvůj lid unikne,+ každý, kdo bude zapsaný v knize.+  A mnozí z těch, kdo spí v prachu země, se probudí, někteří k věčnému životu a jiní k hanbě a věčnému opovržení.  A ti, kdo mají pochopení, budou zářit jako jas oblohy a ti, kdo mnohým pomáhají jednat správně,* budou zářit jako hvězdy po celou věčnost.  Ty, Danieli, ta slova drž v tajnosti a zapečeť knihu až do času konce.+ Mnozí se budou toulat* a pravého poznání velmi přibude.“*+  Potom jsem se já, Daniel, rozhlédl a uviděl, jak tam stojí dva jiní, jeden na tomto břehu řeky a druhý na druhém břehu řeky.+  Jeden se pak zeptal muže oblečeného do lněného oděvu,+ který byl nad vodami řeky: „Jak dlouho to bude trvat, než přijde konec těchto úžasných věcí?“  Pak jsem uslyšel, jak muž oblečený do lněného oděvu, který byl nad vodami řeky, zvedl pravou i levou ruku k nebi a přísahal při tom, který je věčně živý:+ „Bude to na stanovený čas, stanovené časy a půl času.* Konec všech těchto věcí přijde, jakmile skončí tříštění síly svatého lidu.“+  Já jsem to sice slyšel, ale nerozuměl jsem tomu.+ A tak jsem se zeptal: „Můj pane, jak to všechno dopadne?“  Odpověděl mi: „Jdi, Danieli, protože ta slova se mají držet v tajnosti a být zapečetěná až do času konce.+ 10  Mnozí se očistí a vybělí a budou přečištěni.+ A zkažení lidé budou jednat zkaženě a nikdo zkažený neporozumí, ale ti, kdo mají pochopení, porozumí.+ 11  Od doby, kdy byl odstraněn stálý rys*+ a byla dána na místo ohavnost působící zpustošení,+ bude 1 290 dnů. 12  Šťastný je ten, kdo čeká* a dočká se 1 335 dnů! 13  Ale ty vytrvej až do konce. Budeš odpočívat, ale na konci dnů vstaneš a dostaneš svůj podíl.“*+

Poznámky

Nebo „objeví se“.
Znamená „kdo je jako Bůh?“.
Dosl. „synů tvého lidu“.
Nebo „pomáhají ke spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „ji budou důkladně zkoumat“.
Nebo „pravé poznání se rozšíří“.
Tj. tři a půl času.
Nebo „nepřetržitá oběť“.
Nebo „dychtivě čeká“.
Nebo „vstaneš na svém přiděleném místě“, dosl. „vstaneš ke svému losu“.