Daniel 10:1–21

  • Za Danielem přichází posel od Boha (1–21)

    • Andělovi pomáhá Michael (13)

10  Ve třetím roce perského krále Kýra+ dostal Daniel, kterému bylo dáno jméno Beltšacar,+ zjevení. To poselství bylo pravdivé a týkalo se velkého konfliktu. Pochopil to poselství a dostal porozumění tomu, co viděl.  V té době jsem já, Daniel, už celé tři týdny truchlil.+  Celé tři týdny jsem nejedl žádné pochoutky a nevzal jsem do úst maso ani víno a nepotíral jsem se olejem.  A 24. den prvního měsíce, když jsem byl na břehu velké řeky, Tigridu,*+  jsem se rozhlédl a uviděl muže, který byl oblečený do lněného oděvu+ a kolem boků měl pás z ufazského zlata.  Jeho tělo bylo jako chryzolit,+ jeho obličej zářil jako blesk, oči měl jako ohnivé pochodně, jeho paže a nohy vypadaly jako vyleštěná měď+ a jeho slova zněla jako hluk zástupu.  To vidění jsem viděl jen já, Daniel. Muži, kteří byli se mnou, ho neviděli,+ ale přesto se roztřásli strachem, utekli a schovali se.  Zůstal jsem sám. Když jsem viděl to velké vidění, opustily mě síly, úplně jsem zbledl a ztratil jsem všechnu sílu.+  Pak jsem uslyšel zvuk jeho slov, a když jsem ho poslouchal, tvrdě jsem usnul tváří k zemi.+ 10  Vtom se mě ale dotkla ruka+ a zahýbala se mnou, takže jsem se zvedl na ruce a na kolena. 11  A řekl mi: „Danieli, velmi vzácný* muži,+ věnuj pozornost tomu, co ti teď budu říkat. Postav se, protože jsem byl k tobě poslán.“ Když mi to řekl, roztřeseně jsem se postavil. 12  Potom mi řekl: „Neboj se,+ Danieli. Od prvního dne, kdy ses rozhodl, že porozumíš a že se pokoříš před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena a já jsem přišel kvůli nim.+ 13  Ale 21 dnů mi kladl odpor kníže+ královské říše Persie. Pak mi ale přišel na pomoc Michael,*+ jeden z nejpřednějších knížat.* Zůstal jsem po tu dobu u perských králů. 14  Přišel jsem, abych ti dal porozumění tomu, co potká tvůj lid na konci dnů.+ To vidění se totiž týká budoucnosti.“+ 15  Když se mnou mluvil, sklonil jsem tvář k zemi a oněměl jsem. 16  A ten, kdo vypadal jako člověk, se dotkl mých rtů+ a já jsem otevřel ústa a řekl tomu, který stál přede mnou: „Můj pane, kvůli tomu vidění se celý třesu a nemám žádnou sílu.+ 17  Jak tedy můžu já, tvůj sluha, mluvit s tebou, svým pánem?+ Nemám teď sílu a sotva dýchám.“+ 18  Ten, kdo vypadal jako člověk, se mě znovu dotkl a posílil mě.+ 19  Potom řekl: „Neboj se,+ velmi vzácný* muži.+ Pokoj tobě.+ Buď silný, ano, buď silný!“ Když se mnou mluvil, cítil jsem se silnější a řekl jsem: „Ať můj pán mluví, posílil jsi mě.“ 20  Řekl: „Víš, proč jsem k tobě přišel? Teď se vrátím, abych bojoval s knížetem Persie.+ Až odejdu, přijde kníže Řecka. 21  Ale ještě ti řeknu, co je zapsané ve spisech pravdy. V těchto věcech mě nepodporuje nikdo kromě Michaela,+ vašeho knížete.+

Poznámky

Dosl. „Chiddekelu“.
Nebo „velmi drahocenný, vážený“.
Nebo „jeden z knížat s nejvyšším postavením“.
Znamená „kdo je jako Bůh?“.
Nebo „velmi drahocenný, vážený“.