Přejít k článku

Přejít na obsah

Daniel

Kapitoly

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stručný přehled

 • 1

  • Jeruzalém obležen Babyloňany (1, 2)

  • Zvláštní školení pro mladé zajatce urozeného původu (3–5)

  • Čtyři Hebrejci ve zkoušce věrnosti (6–21)

 • 2

  • Král Nebukadnecar je rozrušený svým snem (1–4)

  • Moudří muži nedokážou říct, o jaký sen šlo (5–13)

  • Daniel prosí Boha o pomoc (14–18)

  • Daniel chválí Boha za to, že zjevuje tajemství (19–23)

  • Daniel sděluje sen králi (24–35)

  • Výklad snu (36–45)

   • Kámen, který představuje království, drtí sochu (44, 45)

  • Daniel poctěn králem (46–49)

 • 3

  • Zlatá socha krále Nebukadnecara (1–7)

   • Příkaz uctívat sochu (4–6)

  • Tři Hebrejci obviněni z neposlušnosti (8–18)

   • „Tvým bohům nebudeme sloužit“ (18)

  • Hozeni do ohnivé pece (19–23)

  • Zázračné vysvobození z ohně (24–27)

  • Král vzdává chválu Bohu Hebrejců (28–30)

 • 4

  • Král Nebukadnecar uznává Boží vládu (1–3)

  • Králův sen o stromu (4–18)

   • Nad poraženým stromem má přejít sedm časů (16)

   • Bůh je vládcem lidstva (17)

  • Daniel vykládá sen (19–27)

  • První splnění se týká krále (28–36)

   • Král na sedm časů zešílel (32, 33)

  • Král oslavuje nebeského Boha (37)

 • 5

  • Král Belšacar pořádá hostinu (1–4)

  • Ruka píše na stěnu (5–12)

  • Daniel požádán, aby řekl, co nápis znamená (13–25)

  • Výklad: Babylon padne (26–31)

 • 6

  • Perští úředníci se spikli proti Danielovi (1–9)

  • Daniel se dál modlí (10–15)

  • Daniel hozen do lví jámy (16–24)

  • Král Dareios vzdává poctu Danielovu Bohu (25–28)

 • 7

  • Vidění čtyř zvířat (1–8)

   • Objevuje se povýšený malý roh (8)

  • Prastarý na dny začíná soudit (9–14)

   • Syn člověka dostává království (13, 14)

  • Danielovi je dán výklad (15–28)

   • Čtyři zvířata jsou čtyři králové (17)

   • Království mají dostat svatí (18)

   • Povstane deset rohů neboli králů (24)

 • 8

  • Vidění berana a kozla (1–14)

   • Malý roh se povyšuje (9–12)

   • Dokud neuplyne 2 300 večerů a rán (14)

  • Gabriel vykládá vidění (15–27)

   • Koho představují beran a kozel (20, 21)

   • Povstane král dravého vzhledu (23–25)

 • 9

  • Daniel v modlitbě vyznává hříchy (1–19)

   • 70 let zpustošení (2)

  • K Danielovi přichází Gabriel (20–23)

  • Předpovězeno 70 prorockých týdnů (24–27)

   • Po 69 týdnech se má objevit Mesiáš (25)

   • Mesiáš bude usmrcen (26)

   • Město a svaté místo budou zničeny (26)

 • 10

  • Za Danielem přichází posel od Boha (1–21)

   • Andělovi pomáhá Michael (13)

 • 11

  • Králové Persie a Řecka (1–4)

  • Králové jihu a severu (5–45)

   • Projde vymahatel (20)

   • Vůdce smlouvy zlomen (22)

   • Bůh pevností oslavován (38)

   • Král jihu a král severu se strkají (40)

   • Rozrušující zprávy z východu a ze severu (44)

 • 12

  • „Čas konce“ a dál (1–13)

   • Povstane Michael (1)

   • Ti, kdo mají pochopení, budou zářit (3)

   • Pravého poznání velmi přibude (4)

   • Daniel vstane a dostane svůj podíl (13)