Amos 9:1–15

  • Božím rozsudkům nikdo neunikne (1–10)

  • Davidova chýše bude postavena (11–15)

9  Viděl jsem Jehovu+ stát nad oltářem. Řekl: „Udeř hlavici sloupu, až se zatřesou prahy. Odsekni hlavice a já zabiji mečem ty, kdo zbudou. Nikomu se nepodaří utéct a nikdo z nich se nezachrání.+   I kdyby se zakopali do hrobu,*má ruka je odtamtud vytáhne. I kdyby vystoupili do nebe,svrhnu je odtamtud dolů.   I kdyby se schovali na vrcholku Karmelu,najdu je a vezmu je odtamtud.+ I kdyby se před mýma očima skryli na dně moře,přikážu hadovi, aby je tam uštkl.   I kdyby je nepřátelé odvedli do zajetí,přikážu meči, aby je tam pozabíjel.+ Upřu na ně oči a přivedu na ně zlo, ne dobro.+   Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk, se dotýká země, a ta se taví.+ Všichni její obyvatelé budou truchlit.+ Celá stoupne jako Nila klesne jako egyptský Nil.+   ‚On je ten, kdo si v nebesích staví schodya vytváří klenbu* nad zemí,kdo svolává mořské vody,aby je vylil na povrch země.+ Jeho jméno je Jehova.‘+   ‚Izraelský lide, nejste pro mě jako Kušité?‘ říká Jehova. ‚Copak jsem nevyvedl Izrael z Egypta,+stejně jako Filištíny z Kréty+ a Syřany z Kiru?‘+   ‚Já, Svrchovaný pán Jehova, jsem upřel oči na hříšné královstvía vyhladím ho z povrchu země.+ Ale nevyhladím Jákobův dům úplně,‘+ prohlašuje Jehova.   ‚Vydám totiž rozkaza zatřesu izraelským domem mezi všemi národy,+jako se třese sítem,a ani kamínek nepropadne na zem. 10  Mečem zemřou všichni hříšníci z mého lidu,ti, kdo říkají: „Nepotká nás neštěstí ani se k nám nepřiblíží.“‘ 11  ‚Ten den znovu postavím Davidovu chýši,*+ která spadla,opravím trhliny*a obnovím ji z trosek. Znovu ji vybuduji jako za dávných dnů,+ 12  aby se zmocnili toho, co zůstalo z Edomu+a ze všech národů, nad kterými bylo vzýváno mé jméno,‘ prohlašuje Jehova, který to udělá. 13  ‚Přichází dny,‘ prohlašuje Jehova,‚kdy oráč dostihne žencea ten, kdo šlape hrozny, rozsévače.+ Z hor bude stékat sladké víno,+budou jím oplývat* všechny pahorky.+ 14  Přivedu svůj lid Izrael zpátky ze zajetí.+ Znovu vybudují opuštěná města a budou v nich bydlet,+vysadí vinice a budou pít jejich víno+a založí zahrady a budou jíst jejich ovoce.‘+ 15  ‚Zasadím je do jejich zeměa už nikdy nebudou vytrženi ze země, kterou jsem jim dal,‘+ říká Jehova, tvůj Bůh.“

Poznámky

Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „stavbu“.
Nebo „stan, přístřešek“.
Nebo „jejich trhliny“.
Dosl. „tavit se“.