Amos 7:1–17

  • Vidění o blízkém konci Izraele (1–9)

  • Amosovi je řečeno, aby přestal prorokovat (10–17)

7  Svrchovaný pán Jehova mi dal toto vidění: Poslal hejno sarančat, když začínaly klíčit pozdní plodiny.* (Byly to pozdní plodiny zaseté po tom, co bylo sklizeno královo seno.)  Když sarančata sežrala v zemi všechnu zeleň, řekl jsem: „Svrchovaný pane Jehovo, odpusť prosím!+ Jak to Jákob přežije?* Vždyť je tak slabý!“+  Jehova tedy změnil své rozhodnutí.*+ „Nestane se to,“ řekl Jehova.  Svrchovaný pán Jehova mi dal toto vidění: Svrchovaný pán Jehova přivolal trest ohněm a ten pohltil ohromnou vodní hlubinu i kus země.  Řekl jsem: „Svrchovaný pane Jehovo, zadrž prosím!+ Jak to Jákob přežije?* Vždyť je tak slabý!“+  Jehova tedy změnil své rozhodnutí.*+ „Ani to se nestane,“ řekl Svrchovaný pán Jehova.  Potom mi dal toto vidění: Na hradbě postavené podle olovnice stál Jehova a v ruce měl olovnici.  Potom se mě Jehova zeptal: „Co vidíš, Amosi?“ Odpověděl jsem: „Olovnici.“ Pak Jehova řekl: „Spouštím olovnici doprostřed svého lidu Izraele. Už jim dál nebudu odpouštět.+  Izákovy výšiny+ budou zpustošeny, Izraelovy svatyně budou zbourány+ a proti Jeroboamovu domu přijdu s mečem.“+ 10  Betelský kněz+ Amacjáš poslal izraelskému králi Jeroboamovi+ tuto zprávu: „Amos proti tobě chystá spiknutí přímo uprostřed Izraele.+ Země nemůže snést všechny jeho řeči.+ 11  Amos totiž říká: ‚Jeroboam zemře mečem a Izrael půjde do vyhnanství, pryč ze své země.‘“+ 12  Amacjáš pak řekl Amosovi: „Jdi, vizionáři, běž do judské země, tam si vydělávej na chleba* a tam si prorokuj.+ 13  Ale v Betelu už dál neprorokuj,+ protože je to králova svatyně+ a královský chrám.“ 14  Amos Amacjášovi odpověděl: „Nebyl jsem prorok ani syn proroka. Byl jsem pastýř+ a pěstoval jsem fíky.* 15  Ale Jehova mě vzal od stáda ovcí a Jehova mi řekl: ‚Jdi a prorokuj mému lidu Izraeli.‘+ 16  Teď si tedy poslechni Jehovova slova: ‚Ty říkáš: „Neprorokuj proti Izraeli+ a nekaž+ proti Izákovu domu.“ 17  Jehova proto říká: „Tvoje manželka se ve městě stane prostitutkou a tvoji synové a dcery padnou mečem. Tvoje země bude rozdělena měřicí šňůrou a ty sám zemřeš v nečisté zemi. A Izrael určitě půjde do vyhnanství, pryč ze své země.“‘“+

Poznámky

Tj. v lednu a únoru.
Dosl.: „Kdo z Jákoba povstane?“
Nebo „pocítil lítost“.
Dosl.: „Kdo z Jákoba povstane?“
Nebo „pocítil lítost“.
Dosl. „jez chleba“.
Nebo „nařezával jsem fíky sykomor“.