Amos 6:1–14

  • Běda sebejistým! (1–14)

    • Postele ze slonoviny, poháry vína (4, 6)

6  „Běda sebejistým* na Sionu a bezstarostným na samařské hoře,+předním mužům nejvýznamnějšího národa,těm, na které spoléhá izraelský dům!   Jděte se podívat do Kalne. Odtamtud jděte do Velkého Chamatu+a sejděte do filištínského Gatu. Jsou lepší než vaše království?* Je jejich území větší než vaše?   Nechcete myslet na den neštěstí+a nastolujete vládu násilí.+   Ležíte si na postelích ze slonoviny+ a rozvalujete se na pohovkách,+jíte jehňata a vykrmená telata,*+   skládáte písně při zvuku harfy*+a vynalézáte hudební nástroje jako David.+   Popíjíte víno z velkých pohárů,+potíráte se nejlepšími oleji a vůbec vás netrápí* zkáza Josefova lidu.+   Proto teď půjdete do vyhnanství+ jako prvnía hlučné večírky povalečů skončí.   ‚Svrchovaný pán Jehova přísahal sám při sobě,‘+ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk: ‚„Jákobova pýcha je mi odporná,+nenávidím jeho opevněné věže.+ Město a všechno v něm vydám nepřátelům.+  I kdyby zbylo deset mužů v jednom domě, i oni zemřou. 10  A příbuzný* je bude vynášet ven a jednoho po druhém spálí. Vynese z domu jejich mrtvoly.* Pak se toho, kdo bude ve vnitřních místnostech domu, zeptá: ‚Je tam ještě někdo?‘ Ten odpoví: ‚Nikdo!‘ A on potom řekne: ‚Mlč! Teď už je pozdě zmiňovat se o Jehovově jménu.‘“ 11  Na Jehovův rozkaz+se z velkých domů stanou ruinya z malých domů trosky.+ 12  Běhají koně po skalách? Oře tam někdo s dobytkem? Ale vy jste změnili právo v jedovatou rostlinua plody spravedlnosti v pelyněk.*+ 13  Radujete se, a přitom není z čehoa říkáte: „Copak jsme nezískali moc* vlastní silou?“+ 14  Proto na vás, izraelský dome, přivedu národ,‘+ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk,‚a bude vás utlačovat od Lebo-chamatu*+ až po říční údolí* Araba.‘“

Poznámky

Nebo „samolibým“.
Zjevně judské a izraelské království.
Nebo „mladé býky“.
Nebo „strunného nástroje“.
Dosl. „neonemocněli jste kvůli“.
Dosl. „bratr jeho otce“.
Dosl. „kosti“.
Nebo „hořkost“.
Dosl. „jsme si nevzali rohy“.
Nebo „od vstupu do Chamatu“.
Nebo „vádí“.