Amos 5:1–27

  • Izrael je jako panna, která padla (1–3)

  • Hledejte Boha, a budete žít (4–17)

    • Nenáviďte špatné a milujte dobré (15)

  • Jehovův den bude dnem temnoty (18–27)

    • Bůh odmítá oběti Izraelitů (22)

5  „Poslouchejte tato slova, která pronáším proti vám jako žalozpěv,* izraelský dome:   ‚Izrael je panna, která padla. Už nevstane. Opuštěná leží na své půděa nemá ji kdo zvednout.‘  Vždyť toto říká Svrchovaný pán Jehova: ‚Městu, které vytáhlo do války s tisícem, zůstane stoa tomu, které vyšlo se stem, zůstane deset. To potká izraelský dům.‘+  Toto říká Jehova izraelskému domu: ‚Hledejte mě, a budete žít.+   Nehledejte Betel,+nechoďte do Gilgalu+ ani necestujte do Beer-šeby,+protože Gilgal půjde do vyhnanství+a z Betelu nic nezůstane.*   Hledejte Jehovu, a budete žít.+ Jinak vzplane jako oheň proti Josefovu domu,pohltí Betel a nebude nikdo, kdo by ho uhasil.   Měníte právo v pelyněk,*srážíte spravedlnost k zemi.+   On je ten, kdo udělal souhvězdí Kimy* a souhvězdí Kesilu,*+kdo mění temnotu v ráno,kdo dělá den tak temným jako noc,+kdo svolává mořské vody,aby je vylil na povrch země.+ Jeho jméno je Jehova.   Náhle zničí silnéa zpustoší opevněná místa. 10  Nenávidíte ty, kdo kárají v městské bráně,a máte odpor k těm, kdo mluví pravdu.+ 11  Od chudých vymáháte nájemné za půdu*a požadujete od nich obilí jako poplatek,+proto nebudete dál bydlet v domech z tesaného kamene, které jste si postavili,+a nebudete pít víno z dobrých vinic, které jste si vysadili.+ 12  Vždyť vím, kolik je vašich vzbouření*a jak velké jsou vaše hříchy –trápíte bezúhonné,*berete úplatky*a v městské bráně upíráte práva chudým.+ 13  Moudří budou v té době mlčet,protože to bude doba neštěstí.+ 14  Dělejte to, co je dobré, a ne to, co je špatné,+a budete žít.+ Jehova, Bůh vojsk, pak bude s vámi,jak říkáte, že je.+ 15  Nenáviďte, co je špatné, a milujte, co je dobré,+ať v městské bráně panuje právo.+ Snad Jehova, Bůh vojsk,projeví přízeň těm, kdo zbývají z Josefa.‘+ 16  Proto Jehova, Bůh vojsk, Jehova říká toto: ‚Na všech náměstích bude nářeka na všech ulicích se bude ozývat: „Běda, ach běda!“ Zavolají rolníky, aby truchlili,a najmou zpěváky žalozpěvů, aby naříkali.‘ 17  ‚Na všech vinicích bude nářek,+protože projdu tvým středem,‘ říká Jehova. 18  ‚Běda těm, kdo touží po Jehovově dni!+ Co vám Jehovův den přinese?+ Temnotu, a ne světlo.+ 19  Bude to, jako když muž utíká před lvem a narazí na medvědaa potom, co vběhne do domu a opře se rukou o zeď, uštkne ho had. 20  Jehovův den bude tmou, a ne světlem,bude temnotou bez jasu. 21  Nenávidím a zavrhuji vaše svátky,+vůbec mě netěší vůně obětí při vašich slavnostních shromážděních. 22  I když mi budete přinášet zápalné oběti a obětní dary,nebudu z nich mít radost+a na vaše oběti společenství z vykrmených zvířat se ani nepodívám.+ 23  Mám dost hluku vašich písnía nechci slyšet melodie vašich lyr.+ 24  Ať právo proudí jako vody+a spravedlnost jako potok, který nevysychá. 25  Copak jste mi těch 40 let v pustiněpřinášeli oběti a obětní dary, izraelský dome?+ 26  Teď budete muset odnést svého krále Sakkuta a Kevana,*své modly, hvězdu svého boha, kterého jste si udělali, 27  a pošlu vás do vyhnanství za Damašek,‘+ říká ten, jehož jméno je Jehova, Bůh vojsk.“+

Poznámky

Nebo „smuteční píseň“.
Nebo možná „se stane místo nečistých sil“.
Nebo „hořkost“.
Možná Plejády, skupina hvězd v souhvězdí Býka.
Možná souhvězdí Orion.
Nebo „daň z půdy“.
Nebo „zločinů“.
Nebo „spravedlivé“.
Nebo „peníze za mlčení“.
Sakkut a Kevan jsou možná jiné názvy pro planetu Saturn, která byla uctívána jako bůh.