Amos 2:1–16

2  Toto říká Jehova: ‚„Kvůli třem vzbouřením* Moabu,+ kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože spálil kosti edomského krále na vápno.   Sešlu oheň na Moaba pohltí opevněné věže Kerijotu.+ Moab zahyne ve vřavě,za válečného pokřiku, za zvuku rohu.+   Odstraním z jeho středu vládce*a všechna jeho knížata zabiji s ním,“+ říká Jehova.‘   Toto říká Jehova: ‚Kvůli třem vzbouřením Judska,+ kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože zavrhli Jehovův zákon*a nedodržovali jeho předpisy,+ale svedly je z cesty stejné lži, za kterými chodili jejich předkové.+   Sešlu oheň na Judskoa pohltí opevněné věže Jeruzaléma.‘+   Toto říká Jehova: ‚Kvůli třem vzbouřením Izraele,+ kvůli čtyřem nezměním své rozhodnutí,protože prodávali nevinného* za stříbroa chudého za pár sandálů.+   Hlavy chudáků zadupávají do prachu+a staví se do cesty mírným.+ Syn i otec chodí ke stejné dívcea tak znesvěcují mé svaté jméno.   Na oděvech, které vzali do zástavy,+ se rozvalují vedle každého oltáře+a v chrámu* svých bohů pijí víno, které koupili za peníze vybrané na pokutách.‘   ‚Ale já jsem před nimi vyhladil Amorejce,+vysoké jako cedry a silné jako duby. Zničil jsem jejich plody nahoře i jejich kořeny dole.+ 10  Vyvedl jsem vás z Egypta+a 40 let jsem vás vodil pustinou,+abyste se zmocnili země Amorejců. 11  Z vašich synů jsem povolával proroky+a z vašich mladých mužů nazirejce.+ Není to tak, izraelský lide?‘ říká Jehova. 12  ‚Ale vy jste nazirejcům dávali pít víno+a prorokům jste přikazovali: „Neprorokujte!“+ 13  Rozdrtím vás na vašem místě,jako vůz naložený snopy drtí všechno, co je pod ním. 14  Rychlý nebude mít kam utéct,+silný si neuchová sílua válečník nevyvázne živý. 15  Lukostřelec neobstojí,rychlonohý neutečea jezdec nevyvázne živý. 16  I ten nejodvážnější válečník*bude ten den prchat nahý,‘+ říká Jehova.“

Poznámky

Nebo „zločinům“.
Dosl. „soudce“.
Nebo „poučení“.
Nebo „spravedlivého“.
Dosl. „domě“.
Nebo „válečník silný v srdci“.