Ageus 2:1–23

 • Druhý chrám bude naplněn slávou (1–9)

  • „Budu třást všemi národy“ (7)

  • „Vzácné poklady ze všech národů přijdou“ (7)

 • Práce na stavbě chrámu povede k požehnání (10–19)

  • Svatost se nedá přenést (10–14)

 • Poselství pro Zerubbabela (20–23)

  • „Udělám z tebe pečetní prsten“ (23)

2  V sedmém měsíci, 21. den toho měsíce, řekl Jehova proroku Ageovi:+  „Zeptej se prosím judského místodržitele Zerubbabela,+ syna Šealtiela, a velekněze Jozua,+ syna Jehocadaka,+ a ostatních z lidu:  ‚Kdo z vás si pamatuje tento dům* v jeho bývalé slávě?+ Jaký je podle vás dnes? Nepřipadá vám v porovnání s jeho tehdejší slávou ubohý?‘+  ‚Buď ale silný, Zerubbabeli,‘ prohlašuje Jehova. ‚Buď silný, veleknězi Jozue, synu Jehocadaka.‘ ‚Buďte silní, všichni lidé této země,‘+ prohlašuje Jehova, ‚a pusťte se do práce!‘ ‚Vždyť já jsem s vámi,‘+ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk.  ‚Vzpomeňte si, co jsem vám slíbil, když jste vycházeli z Egypta.+ A můj duch je stále s vámi.*+ Nebojte se.‘“+  „Jehova, Bůh vojsk, totiž říká: ‚Za malou chvíli budu znovu třást nebesy a zemí, mořem a souší.‘+  ‚Budu třást všemi národy a vzácné poklady* ze všech národů přijdou+ a já naplním tento dům slávou,‘+ říká Jehova, Bůh vojsk.  ‚Všechno stříbro a zlato patří mně,‘ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk.  ‚Sláva tohoto domu bude větší než sláva toho dřívějšího,‘+ říká Jehova, Bůh vojsk. ‚A na tomto místě dám mír,‘+ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk.“ 10  Ve druhém roce Dareiovy vlády, 24. den devátého měsíce, řekl Jehova proroku Ageovi:+ 11  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk: ‚Zeptej se prosím kněží na to, co říká Zákon:+ 12  „Pokud někdo nese v záhybu svého oděvu svaté maso a oděvem se dotkne chleba, něčeho vařeného, vína, oleje nebo jakéhokoli jiného jídla, stane se to svatým?“‘“ Kněží odpověděli: „Ne.“ 13  Potom se Ageus zeptal: „Pokud na kteroukoli z těchto věcí sáhne někdo, kdo se znečistil tím, že se dotkl mrtvoly,* stane se ta věc nečistou?“+ Kněží odpověděli: „Stane.“ 14  Ageus pak řekl: „‚Takový je v mých očích tento lid a tento národ,‘ prohlašuje Jehova, ‚a takové je všechno, co dělají. Všechny oběti, které předkládají, jsou nečisté.‘ 15  ‚Ale od tohoto dne prosím přemýšlejte:* Jak to bylo, než se znovu začal stavět Jehovův chrám?+ 16  Když někdo přišel k hromadě obilí, kde mělo být 20 měr, bylo tam jen 10. A když někdo přišel k vinnému lisu nabrat 50 měr, bylo tam jen 20.+ 17  Postihl jsem vás vysušujícím větrem, plísní+ a kroupami, ničil jsem všechno, na čem jste pracovali, ale nikdo z vás se ke mně neobrátil,‘ prohlašuje Jehova. 18  ‚Všímejte si* prosím, co se bude dít od tohoto dne, od 24. dne devátého měsíce, kdy byly položeny základy Jehovova chrámu.+ Všímejte si: 19  Je v sýpce* ještě zrní?+ A na révě, fíkovníku, granátovníku ani olivovníku se ještě nic neurodilo, že ne? Ale ode dneška vám budu žehnat.‘“+ 20  Dvacátý čtvrtý den toho měsíce Jehova znovu promluvil k Ageovi.+ Řekl: 21  „Pověz judskému místodržiteli Zerubbabelovi: ‚Budu třást nebesy a zemí.+ 22  Převrátím trůny království a zničím sílu království národů.+ Převrátím válečné vozy a jejich jezdce. Koně i jejich jezdci padnou, každý mečem svého bratra.‘“+ 23  „‚Ten den,‘ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk, ‚tě vezmu, můj služebníku Zerubbabeli,+ synu Šealtiela,‘+ říká Jehova, ‚a udělám z tebe pečetní prsten, protože tebe jsem vyvolil,‘ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk.“

Poznámky

Nebo „chrám“.
Nebo možná „byl mezi vámi“.
Nebo „žádoucí věci“.
Nebo „duše“.
Dosl. „zaměřte své srdce“.
Dosl. „zaměřte své srdce“.
Nebo „obilné jámě“.