Ageus 1:1–15

  • Židé pokáráni za to, že nestaví chrám (1–11)

    • Je správný čas bydlet v domech obložených dřevem? (4)

    • „Zamyslete se nad tím, co děláte“ (5)

    • Seje se mnoho, ale sklízí se málo (6)

  • Lid naslouchá Jehovovi (12–15)

1  Ve druhém roce vlády krále Dareia,* první den šestého měsíce, promluvil Jehova prostřednictvím proroka Agea*+ k judskému místodržiteli Zerubbabelovi,+ synovi Šealtiela, a k veleknězi Jozuovi, synovi Jehocadaka.  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk:* ‚Tento lid prohlašuje: „Ještě nepřišel čas stavět* Jehovův dům.“‘“*+  A Jehova prostřednictvím proroka Agea+ řekl:  „Je snad ten správný čas, abyste bydleli v domech obložených dřevem, zatímco tento dům leží v troskách?+  Toto říká Jehova, Bůh vojsk: ‚Zamyslete se* nad tím, co děláte.  Sejete mnoho, ale sklízíte málo.+ Jíte, ale ne dosyta. Pijete, ale vína máte nedostatek. Oblékáte se, ale nemůžete se zahřát. A ten, kdo se dává najmout, si ukládá mzdu do děravého měšce.‘“  „Toto říká Jehova, Bůh vojsk: ‚Zamyslete se* nad tím, co děláte.‘  ‚Jděte do hor,* přineste dřevo+ a postavte dům,+ abych z něj měl radost a abych byl oslaven,‘+ říká Jehova.“  „‚Očekávali jste hodně, ale dostali jste málo. A když jste to přinesli domů, odfoukl jsem to.+ Víte proč?‘ říká Jehova, Bůh vojsk. ‚Protože můj dům je v troskách a každý z vás pobíhá kolem svého vlastního domu.+ 10  A tak vám nebesa nedala svou rosu a země svou úrodu. 11  Přivolal jsem sucho na zemi, na hory, na obilí, na mladé víno, na olej, na všechno, co roste ze země, na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete.‘“ 12  Zerubbabel,+ syn Šealtiela,+ a velekněz Jozue, syn Jehocadaka,+ a všichni ostatní z lidu naslouchali Jehovovi, svému Bohu, a slovům proroka Agea, protože ho poslal Jehova, jejich Bůh. A lid se začal Jehovy bát. 13  Jehovův posel Ageus pak v souladu se svým pověřením od Jehovy předal lidu toto poselství: „‚Jsem s vámi,‘+ prohlašuje Jehova.“ 14  A tak Jehova podnítil*+ judského místodržitele Zerubbabela,+ syna Šealtiela, a velekněze Jozua,+ syna Jehocadaka, a všechny ostatní z lidu a oni začali pracovat na domě svého Boha Jehovy, Boha vojsk.+ 15  Bylo to ve druhém roce vlády krále Dareia,+ 24. den šestého měsíce.

Poznámky

Tj. Dareia I. (Dareia Velikého).
Znamená „narozený ve svátek“.
Nebo „znovu postavit“.
Nebo „chrám“.
Dosl. „zaměřte své srdce“.
Dosl. „zaměřte své srdce“.
Dosl. „na horu“.
Dosl. „vzbudil ducha“.