Zecharjáš 14:1–21

 • Vítězství pravého uctívání Boha (1–21)

  • Olivová hora se rozdělí (4)

  • Jehova bude jediný a jeho jméno jediné (9)

  • Nepřátelé Jeruzaléma budou postiženi ranou (12–15)

  • Svátek chýší (16–19)

  • Každý hrnec bude svatý a bude patřit Jehovovi (20, 21)

14  „Přichází Jehovův den, kdy bude tvůj majetek* rozdělen jako kořist přímo ve tvém středu.  Shromáždím všechny národy k válce proti Jeruzalému. Město bude dobyto, domy vydrancovány a ženy znásilněny. Polovina obyvatel města půjde do vyhnanství, ale ti zbývající odvedeni nebudou.  Jehova vytáhne a bude proti těm národům válčit,+ stejně jako dřív bojoval v den bitvy.+  Ten den se svýma nohama postaví na Olivovou horu,+ která je východně od Jeruzaléma. Olivová hora se rozdělí od východu* k západu* a vytvoří se tak obrovské údolí. Polovina hory se pohne k severu a polovina k jihu.  Budete utíkat do údolí mezi mými horami, protože toto údolí bude sahat až k Acelu. Budete utíkat, stejně jako jste utíkali kvůli zemětřesení za dnů judského krále Uzzijáše.+ A Jehova, můj Bůh, přijde a všichni svatí budou s ním.+  Ten den nebude zářit žádné jasné světlo,+ věci ztuhnou.*  Nastane den, který je známý jako Jehovův den.+ Nebude to ani den, ani noc a večer bude světlo.  Ten den z Jeruzaléma potečou živé vody,+ polovina k východnímu moři*+ a polovina k západnímu moři.*+ Bude to tak v létě i v zimě.  A Jehova bude králem nad celou zemí.+ Ten den bude Jehova jediný+ a jeho jméno jediné.+ 10  Celá země, od Geby+ po Rimmon+ jižně od Jeruzaléma, bude jako Araba.+ Jeruzalém bude vyvýšen a jeho obyvatelé budou znovu žít na svém místě+ – od Benjamínovy brány+ až k První bráně a až k Nárožní bráně a od Chananelovy věže+ až ke královým vinným lisům.* 11  Lidé v něm budou bydlet a už nikdy nebude odsouzen ke zničení.+ Obyvatelé Jeruzaléma budou žít v bezpečí.+ 12  Všechny národy, které budou válčit proti Jeruzalému, postihne Jehova touto ranou:+ Zatímco ještě budou stát, jejich maso shnije, oči jim shnijí v důlcích a jazyk jim shnije v ústech. 13  Ten den je Jehova uvede ve zmatek. Navzájem se popadnou a vztáhnou na sebe ruku.*+ 14  Také Judsko bude válčit u Jeruzaléma a bude shromážděno bohatství všech okolních národů – velké množství zlata, stříbra a oděvů.+ 15  Stejná rána postihne i koně, muly, velbloudy, osly a všechna ostatní zvířata, která jsou v táborech nepřátel. 16  Všichni, kdo z těch národů, které vytáhly proti Jeruzalému, zůstanou naživu, budou každý rok přicházet,+ aby se klaněli* Králi, Jehovovi, Bohu vojsk,+ a aby slavili Svátek chýší.*+ 17  Pokud některý z národů na zemi nepřijde do Jeruzaléma, aby se poklonil Králi, Jehovovi, Bohu vojsk, nedostane déšť.+ 18  A pokud egyptský národ nepřijde a nevejde do města, nedostane déšť. Postihne ho rána, jakou Jehova postihne národy, které nepřijdou slavit Svátek chýší. 19  To bude trest za hřích Egypta a za hřích všech národů, které nepřijdou slavit Svátek chýší. 20  Ten den budou na koňských zvoncích napsaná slova: ‚Svatost patří Jehovovi!‘+ A hrnce+ v Jehovově domě budou jako misky+ před oltářem. 21  Každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude svatý a bude patřit Jehovovi, Bohu vojsk. A všichni, kdo budou předkládat oběti, vejdou a některé z hrnců použijí na vaření. Ten den už v domě Jehovy, Boha vojsk, nebude žádný Kananejec.“*+

Poznámky

Tj. majetek města, o kterém je zmínka ve 2. verši.
Nebo „od východu slunce“.
Dosl. „k moři“.
Nebo „znehybní“, jako by ztuhly chladem.
Tj. Středozemnímu moři.
Tj. Mrtvému moři.
Nebo „lisovacím nádržím“.
Nebo „a zaútočí na sebe“.
Nebo „dočasných přístřešků“.
Nebo „uctívali“.
Nebo možná „obchodník“.