Zecharjáš 1:1–21

  • Vybídka k návratu k Jehovovi (1–6)

    • „Vraťte se ke mně, a já se vrátím k vám“ (3)

  • První vidění: Jezdci mezi myrtami (7–17)

    • „Jehova znovu utěší Sion“ (17)

  • Druhé vidění: Čtyři rohy a čtyři řemeslníci (18–21)

1  V osmém měsíci druhého roku vlády Dareia*+ řekl Jehova proroku Zecharjášovi,*+ synovi Berekjáše, syna Idda:  „Jehova se velmi rozhořčil na vaše otce.+  Oznam lidem: ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk:* „‚Vraťte se ke mně,‘ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk, ‚a já se vrátím k vám,‘+ říká Jehova, Bůh vojsk.“‘  ‚Nebuďte jako vaši otcové, které proroci v minulosti varovali: „Toto říká Jehova, Bůh vojsk: ‚Odvraťte se prosím od svého špatného jednání, od svých špatných skutků.‘“‘+ ‚Ale nenaslouchali mi a nevěnovali mi pozornost,‘+ prohlašuje Jehova.  ‚Je pravda, že vaši otcové jsou mrtví. Ani ti proroci už nežijí.  Není to ale tak, že se na vašich otcích splnila má slova a mé výnosy, které jsem jim předal prostřednictvím svých proroků?‘+ Pak se ke mně vrátili a řekli: ‚Jehova, Bůh vojsk, s námi naložil tak, jak se kvůli našemu jednání a skutkům rozhodl.‘“+  Ve druhém roce Dareiovy vlády,+ 24. den 11. měsíce, tedy měsíce šebatu,* dal Jehova proroku Zecharjášovi, synovi Berekjáše, syna Idda, toto vidění:  „V noci jsem viděl muže, který jel na ryšavém koni a zastavil se v rokli mezi myrtami. Za ním byli ryšaví, hnědí a bílí koně.“  Zeptal jsem se: „Kdo to je, můj pane?“ Anděl, který se mnou mluvil, mi odpověděl: „Ukážu ti, kdo to je.“ 10  Muž, který se zastavil mezi myrtami, pak řekl: „To jsou ti, které Jehova vyslal, aby procházeli zemí.“ 11  Jehovovu andělovi, který stál mezi myrtami, oznámili: „Prošli jsme zemí a zjistili jsme, že na celé zemi je klid a mír.“+ 12  Jehovův anděl zvolal: „Jehovo, Bože vojsk, kdy se smiluješ nad Jeruzalémem a judskými městy,+ na které jsi už 70 let rozhořčený?“+ 13  Andělovi, který se mnou mluvil, Jehova odpověděl laskavými a útěšnými slovy. 14  Anděl mi potom řekl: „Volej: ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Planu pro Jeruzalém a pro Sion velkou horlivostí.+ 15  Velmi jsem se rozhořčil na ty sebejisté národy.+ Byl jsem totiž na svůj lid rozzlobený jen trochu,+ ale národy mu způsobily větší zkázu, než měly.“‘+ 16  Jehova proto říká: ‚„Vrátím se k Jeruzalému s milosrdenstvím+ a bude v něm postaven můj dům,“+ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk, „a v Jeruzalémě se bude vyměřovat a stavět.“‘*+ 17  Zvolej ještě jednou: ‚Toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Má města budou znovu překypovat dobrými věcmi. Jehova znovu utěší Sion+ a znovu vyvolí Jeruzalém.“‘“+ 18  Potom jsem zvedl oči a uviděl čtyři rohy.+ 19  Zeptal jsem se tedy anděla, který se mnou mluvil: „Co je to?“ Odpověděl: „To jsou rohy, které rozehnaly Judsko,+ Izrael+ a Jeruzalém.“+ 20  Jehova mi pak ukázal čtyři řemeslníky. 21  Zeptal jsem se: „Proč přichází?“ Řekl mi: „Ty rohy rozehnaly Judsko tak, že nikdo nedokázal ani zvednout hlavu. A ti řemeslníci přichází děsit a svrhnout rohy národů, které pozvedly své rohy proti judské zemi, aby rozehnaly její obyvatele.“

Poznámky

Tj. Dareia I. (Dareia Velikého).
Znamená „Jehova pamatoval“.
Dosl. „nad Jeruzalémem se natáhne měřicí šňůra“.