Přísloví 8:1–36

  • Slova zosobněné moudrosti (1–36)

    • „Jehova mě vytvořil jako počátek svého díla“ (22)

    • „Tehdy jsem byla po jeho boku zručným řemeslníkem“ (30)

    • „Mým velkým potěšením byli lidští synové“ (31)

8  Copak moudrost nevolá? Nepozvedá snad dobrý úsudek svůj hlas?+   Moudrost stojí na výšinách+ u cesty,postavila se na rozcestí.   U bran, které vedou do města,u jejich vchodů, hlasitě volá:+   „Na vás, lidé, volám,pozvedám svůj hlas ke každému.*   Nezkušení, naučte se prozíravosti,+hlupáci, získejte porozumění.*   Poslouchejte, vždyť má slova jsou důležitá,mé rty mluví o tom, co je správné.   Má ústa tiše pronáší pravdu,mé rty si hnusí, co je ničemné.   To, co říkám, je čestné,*v mých slovech není žádná faleš ani klam.   Jsou jasná těm, kdo mají dobrý úsudek,správná pro ty, kdo našli poznání. 10  Vyvolte si mé poučování,* a ne stříbro,vyvolte si poznání spíš než ryzí zlato.+ 11  Moudrost je totiž lepší než korály,*nic, po čem člověk touží, se jí nevyrovná. 12  Já, moudrost, přebývám s prozíravostí,nacházím poznání a schopnost přemýšlet.+ 13  Bát se Jehovy znamená nenávidět špatné.+ Nenávidím povyšování a pýchu,+ špatné jednání a zvrácenou řeč.+ 14  Vlastním dobré rady a rozumnost,+mám porozumění+ a moc.+ 15  S mou pomocí vládnou královéa vysocí úředníci vydávají spravedlivé výnosy.+ 16  S mou pomocí panují knížataa urození spravedlivě soudí. 17  Miluji ty, kdo milují mě,a ti, kdo mě hledají, mě najdou.+ 18  Je u mě bohatství a sláva,trvalý majetek* a spravedlnost. 19  Mé plody jsou lepší než zlato, dokonce než přečištěné zlato,má úroda je lepší než ryzí stříbro.+ 20  Kráčím cestou spravedlnosti,jdu středem stezek práva. 21  Dávám bohaté dědictví těm, kdo mě milují,a plním jejich zásobárny. 22  Jehova mě vytvořil jako počátek svého díla,+jako první ze svých dávných činů.+ 23  Byla jsem ustanovena v dávných dobách,*+na začátku, dřív než země.+ 24  Zrodila jsem se,* když ještě nebyly vodní hlubiny,+žádné prameny překypující vodou. 25  Ještě než byly zasazeny hory,dřív než kopce jsem se zrodila, 26  ještě než udělal zemi a polei první hroudy zemské půdy. 27  Když připravoval nebesa,+ byla jsem tam. Když vyznačil obzor* na hladině vod,+ 28  když ve výšinách umístil* oblakaa v hlubinách založil zřídla, 29  když vydal výnos pro moře,že jeho vody nesmí překročit hranice, které určil,*+když ustanovil základy země, 30  tehdy jsem byla po jeho boku zručným řemeslníkem.*+ Den co den jsem byla jeho velkým potěšením+a stále jsem se před ním radovala.+ 31  Radovala jsem se z jeho země*a mým velkým potěšením byli lidští synové.* 32  A teď mi, synové, naslouchejte. Šťastní jsou ti, kdo se drží mých cest. 33  Naslouchejte poučování*+ a zmoudřete,neodmítejte ho. 34  Šťastný je člověk, který mi naslouchá,který den co den brzy ráno přichází k mým dveřím,*čeká u vchodu do mého domu. 35  Vždyť ten, kdo mě nachází, najde život+a získá Jehovovo schválení. 36  Ale ten, kdo mě přehlíží, škodí sám soběa ti, kdo mě nenávidí, milují smrt.“+

Poznámky

Dosl. „k lidským synům“.
Dosl. „porozumějte srdci“.
Nebo „spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „ukázňování“.
Nebo „dědičné hodnoty“.
Nebo „od nepaměti“.
Nebo „byla jsem zrozena jako v porodních bolestech“.
Dosl. „kruh“.
Dosl. „upevnil“.
Nebo „jeho nařízení“.
Nebo „mistrem v díle“.
Nebo „obyvatelné, úrodné země“.
Nebo „lidé“.
Nebo „ukázňování“.
Nebo „který den co den bdí u mých dveří“.