Přísloví 6:1–35

  • Je lepší nezaručovat se za půjčku (1–5)

  • „Jdi k mravenci, lenochu“ (6–11)

  • Ničemný a zkažený člověk (12–15)

  • Sedm věcí, které Jehova nenávidí (16–19)

  • Chraň se před špatnou ženou (20–35)

6  Můj synu, pokud ses zaručil za svého bližního,+pokud sis potřásl rukou* s cizím člověkem,+   pokud ses chytil do léčky svým slibema nechal ses zajmout vlastními slovy,+   osvoboď se, můj synu,protože jsi padl do rukou svého bližního. Udělej toto: Jdi, pokoř se a naléhavě svého bližního pros.+   Nedopřej svým očím spánekani dřímotu svým víčkům.   Osvoboď se jako gazela z rukou lovce,jako pták z rukou ptáčníka.   Jdi k mravenci, lenochu,+pozoruj, jak žije, a zmoudři.   I když nemá velitele, dozorce ani vládce,   už v létě si připravuje potravu+a o žních si shromažďuje zásoby.   Jak dlouho budeš polehávat, lenochu? Kdy se probudíš ze spánku? 10  Trochu si pospíš, trochu si zdřímneš,trochu si poležíš se založenýma rukama,+ 11  a tvá chudoba přijde jako lupič,tvá nouze jako ozbrojenec.+ 12  Ničemný a zkažený člověk mluví lstivě,+ 13  mrká okem,+ dává znamení nohou, ukazuje svými prsty. 14  Srdce má pokřivené,neustále vymýšlí něco špatného+ a vyvolává spory.+ 15  Proto na něj náhle přijde pohroma,v okamžiku bude zlomen a už se neuzdraví.+ 16  Je šest věcí, které Jehova nenávidí,je sedm věcí, které jsou mu* odporné: 17  pyšné oči,+ prolhaný jazyk,+ ruce, které prolévají nevinnou krev,+ 18  srdce, které vymýšlí ničemné plány,+ nohy, které rychle běží za zlem, 19  falešný svědek, který stále lže,+a každý, kdo vyvolává spory mezi bratry.+ 20  Můj synu, dodržuj přikázání svého otcea neodmítej rady* své matky.+ 21  Stále si je vštěpuj do srdce,*uvaž si je kolem krku. 22  Až půjdeš, povedou tě,až si lehneš, budou tě střežit,a až se probudíš, budou k tobě promlouvat.* 23  Vždyť přikázání je lampou,+zákon je světlem,+kárání a ukázňování jsou cestou k životu.+ 24  Budou tě chránit před špatnou ženou,+před svůdnými slovy nemravné ženy.*+ 25  Nedychti v srdci po její kráse+ani se nenech uchvátit jejíma okouzlujícíma očima, 26  protože kvůli prostitutce zůstane muži pouhý chleba,+ale kvůli vdané ženě přijde o samotný život.* 27  Může si člověk shrnout do náruče oheň a nepropálit si oděv?+ 28  Může někdo chodit po žhavých uhlech a nepopálit si nohy? 29  Stejně dopadne každý, kdo má pohlavní styk s manželkou svého bližního –kdo se jí dotkne, neunikne trestu.+ 30  Pokud zloděj krade, aby zahnal hlad,lidé jím nepohrdají. 31  Když je ale přistižen, nahradí to sedminásobně. Přijde o všechno cenné, co má ve svém domě.+ 32  Ten, kdo cizoloží,* nemá rozum.* Kdo tak jedná, ničí sám sebe.+ 33  Sklidí jen rány a hanbu,+své pohany se nikdy nezbaví.+ 34  Vždyť žárlivost dožene manžela k zuřivosti. Až se bude mstít, neprojeví soucit.+ 35  Nepřijme žádné odškodné,*nenechá se usmířit tvým darem, ať by byl sebevětší.

Poznámky

Tj. na znamení závazku.
Nebo „jeho duši“.
Nebo „zákon“.
Nebo „přivazuj k srdci“.
Nebo „poučovat tě“.
Dosl. „cizinky“. Viz Př 2:16.
Nebo „ale manželka jiného muže uloví vzácný život“.
Dosl. „cizoloží se ženou“.
Dosl. „srdce“.
Nebo „výkupné“.