Přísloví 4:1–27

  • Moudré poučování od otce (1–27)

    • Především získej moudrost (7)

    • Vyhýbej se cestám špatných lidí (14, 15)

    • Stezka dobrých lidí je čím dál jasnější (18)

    • „Střež své srdce“ (23)

4  Naslouchejte, synové, poučování* od otce,+dávejte pozor, ať získáte porozumění.   Vždyť to, co vás naučím, je dobré. Držte se mých rad.*+   Byl jsem svému otci dobrým synem+a moje matka mě obzvlášť milovala.+   Otec mě poučoval a říkal mi: „Uchovávej si má slova v srdci.+ Dodržuj má přikázání, a budeš dlouho žít.+   Získej moudrost, získej porozumění.+ Nezapomínej na to, co říkám, a neodvracej se od toho.   Nezříkej se moudrosti, a bude tě chránit. Miluj ji, a bude tě střežit.   Moudrost je to nejdůležitější,*+ proto ji získej. A spolu se vším, co získáváš, získej porozumění.+   Velmi si moudrosti važ, a vyvýší tě.+ Když ji sevřeš v náruči, přinese ti čest.+   Na hlavu ti dá nádherný věnec,ozdobí tě krásnou korunou.“ 10  Naslouchej, můj synu, přijmi má slova,a budeš žít mnoho let.+ 11  Budu tě učit o cestě moudrosti,+povedu tě po stezkách čestnosti.+ 12  Když půjdeš, tvým krokům nebude nic bránit,a když poběžíš, neklopýtneš. 13  Drž se ukázňování,* nepouštěj ho.+ Střež ho, vždyť na něm závisí tvůj život.+ 14  Nevstupuj na stezku špatných lidí,nevydávej se cestou ničemů.+ 15  Vyhýbej se jí, nechoď po ní.+ Odvrať se od ní a nevšímej si jí.+ 16  Vždyť oni neusnou, dokud neudělají něco špatného. Nezamhouří oka, dokud nezpůsobí něčí pád. 17  Živí se chlebem zlaa popíjí víno násilí. 18  Ale stezka dobrých* lidí je jako jasné ranní světlo,které září víc a víc až do úplného rozednění.+ 19  Cesta špatných lidí je jako temnota,nevědí, o co klopýtají. 20  Můj synu, věnuj pozornost mým slovům,naslouchej* mým výrokům. 21  Nespouštěj je z očí,uchovávej si je hluboko v srdci.+ 22  Znamenají totiž život pro ty, kdo je nachází,+znamenají zdraví pro celé jejich tělo. 23  Víc než cokoli jiného střež své srdce,+protože na něm závisí tvůj život.* 24  Odlož falešná slova+a nevypusť ze svých úst nic lstivého. 25  Tvé oči by se měly dívat přímo vpřed,upři svůj pohled* přímo před sebe.+ 26  Urovnej stezku svým nohám,*+a kamkoli se vydáš, půjdeš jistým krokem. 27  Neodchyluj se doprava ani doleva,+odvrať své nohy od špatného.

Poznámky

Nebo „ukázňování“.
Nebo: „Neopouštějte můj zákon.“
Nebo „prvořadá věc“.
Nebo „poučování“.
Nebo „spravedlivých“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „nakloň ucho k“.
Dosl. „z něj jsou zdroje života“.
Nebo „své zářící oči“.
Nebo možná „pečlivě zvažuj, kudy půjdeš“.