Přísloví 30:1–33

 • AGUROVA SLOVA (1–33)

  • „Nedávej mi chudobu ani bohatství“ (8)

  • Věci, které se nikdy nenasytí (15, 16)

  • Věci, které se nedají vysledovat (18, 19)

  • Cizoložnice (20)

  • Instinktivně moudří tvorové (24)

30  Slova závažného poselství, která Agur, syn Jakeho, pronesl k Itielovi, k Itielovi a Ukalovi:   Vím toho méně než kdokoli jiný+a chybí mi porozumění, jaké by člověk měl mít.   Nenaučil jsem se moudrostia nemám poznání Nejsvětějšího.   Kdo vystoupil do nebe a zase sestoupil?+ Kdo nabral vítr do dlaní? Kdo zabalil vody do oděvu?+ Kdo upevnil* všechny konce země?+ Víš, jak se jmenuje a jak se jmenuje jeho syn?   Všechny Boží výroky jsou přečištěné.+ Je štítem pro ty, kdo u něj hledají útočiště.+   K jeho slovům nic nepřidávej,+jinak tě pokáráa ukáže se, že jsi lhář.   O dvě věci tě prosím. Dokud budu naživu, neodpírej mi je.   Vzdal ode mě klam a lži.+ Nedávej mi chudobu ani bohatství. Dej mi tolik jídla, kolik potřebuji,+   abych tě kvůli nadbytku nezapřel a neřekl: „Kdo je Jehova?“+nebo abych kvůli chudobě nezačal krást a nepošpinil* jméno svého Boha. 10  Nepomlouvej sluhu u jeho pána,jinak tě prokleje a poneseš vinu.+ 11  Je generace, která proklíná svého otcea nežehná své matce.+ 12  Je generace, která si připadá čistá,+a přitom nebyla umyta od své špíny.* 13  Je generace, která má tak pyšné očia dívá se tak povýšeně!+ 14  Je generace, která má zuby jako mečea čelisti jako nože.* Požírá ty, kdo na zemi žijí v nouzia kdo jsou mezi lidmi chudí.+ 15  Pijavice mají dvě dcery, které volají: „Dej! Dej!“ Jsou tři věci, které se nikdy nenasytí,čtyři, které nikdy neřeknou: „Dost!“ – 16  hrob,*+ neplodné lůno,vyprahlá zema oheň, který nikdy neřekne: „Dost!“ 17  Oko, které se posmívá otci a pohrdá poslušností vůči matce,+vyklovou krkavci z údolí*a sežerou ho mladí orli.+ 18  Jsou tři věci, které jsou nad mé chápání,*čtyři, kterým nerozumím – 19  cesta orla po nebi,cesta hada po skále,cesta lodi po otevřeném mořia cesta muže s mladou ženou. 20  Cesta cizoložnice je taková: Nají se, otře si ústaa řekne: „Neudělala jsem nic špatného.“+ 21  Pod třemi věcmi se chvěje země,čtyři nedokáže snést: 22  Když otrok kraluje,+když se hlupák přejídá, 23  když se nenáviděná* žena vdáa když služka zaujme místo* své paní.+ 24  Čtyři tvorové patří k těm nejmenším na zemi,ale jsou instinktivně moudří:*+ 25  Mravenci nejsou silní,*a přesto si v létě připravují potravu.+ 26  Damani+ nejsou mocní,*a přesto si staví dům ve skalách.+ 27  Sarančata+ nemají krále,a přesto všechna postupují v šiku.*+ 28  Gekon+ dokáže lézt po zdia dostane se i do královského paláce. 29  Jsou tři tvorové, kteří si působivě vykračují,čtyři, kteří se působivě pohybují – 30  lev, který je nejsilnější mezi zvířatya před nikým neustoupí,+ 31  chrt, kozela král v čele svého vojska. 32  Pokud ses hloupě vyvyšoval+nebo jsi to měl v úmyslu,dej si ruku na ústa.+ 33  Stejně jako stloukáním vzniká z mléka másloa tlak na nos vyvolává krvácení,rozdmýchávání hněvu vede k hádkám.+

Poznámky

Dosl. „pozvedl“.
Nebo „nenapadl“.
Dosl. „výkalů“.
Nebo „nože na porážení“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „říčního údolí, vádí“.
Nebo „jsou pro mě příliš podivuhodné“.
Nebo „nemilovaná“.
Nebo „vyžene“.
Nebo „nesmírně moudří“.
Dosl. „silný lid“.
Dosl. „mocný lid“.
Nebo „rozdělená do skupin“.