Přísloví 28:1–28

  • Modlitba vzpurného člověka je odporná (9)

  • Milosrdenství bude projeveno tomu, kdo vyznává své hříchy (13)

  • Kdo se žene za bohatstvím, nezůstane nevinný (20)

  • Kárat je lepší než lichotit (23)

  • Štědrému člověku nic nechybí (27)

28  Špatní lidé utíkají, i když je nikdo nepronásleduje,ale dobří* lidé jsou odvážní jako lev.*+   Když obyvatelé země porušují zákon,* vystřídá se v ní mnoho knížat,+ale díky člověku s dobrým úsudkem a poznáním zůstane kníže* dlouho.+   Chudý člověk, který šidí ty, kdo jsou v nouzi,+je jako déšť, který spláchne celou úrodu.   Ti, kdo opouští zákon, chválí ničemu,ale ti, kdo zákon dodržují, jsou jejich chováním pobouřeni.+   Zlí lidé nerozumí spravedlnosti,ale ti, kdo hledají Jehovu, rozumí všemu.+   Lepší je chudý člověk, který žije bezúhonně,*než boháč, jehož cesty jsou pokřivené.+   Rozumný syn dodržuje zákon,ale kdo se stýká s nenasyty, dělá ostudu svému otci.+   Kdo hromadí bohatství úrokem+ a lichvou,shromažďuje ho pro toho, kdo prokazuje laskavost chudým.+   Pokud někdo nechce poslouchat zákon,i jeho modlitba je odporná.+ 10  Kdo svádí čestné na špatnou cestu, spadne do jámy, kterou sám vykopal,+ale bezúhonní zdědí to, co je dobré.+ 11  Boháč si připadá moudrý,+ale chudý člověk s dobrým úsudkem ho dokáže prohlédnout.+ 12  Když dobří lidé vítězí, je to velká sláva,ale když se k moci dostávají ničemové, lidé se schovávají.+ 13  Kdo zakrývá svá provinění, neuspěje,+ale kdo je vyznává a opouští, tomu bude projeveno milosrdenství.+ 14  Šťastný je ten, kdo se má stále na pozoru,*ale toho, kdo zatvrzuje své srdce, potká neštěstí.+ 15  Jako řvoucí lev a útočící medvědje ničemný vládce nad bezmocným lidem.+ 16  Vůdce bez dobrého úsudku zneužívá svou moc,+ale kdo nenávidí nepoctivý zisk, prodlouží si život.+ 17  Člověk, který nese vinu za prolití krve, bude utíkat, dokud neskončí v hrobě.*+ Ať mu nikdo nepomáhá! 18  Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn,+ale ten, jehož cesty jsou pokřivené, náhle padne.+ 19  Kdo obdělává půdu, bude mít dostatek chleba,ale kdo se honí za bezcennými věcmi, nasytí se chudobou.+ 20  Věrný člověk získá velké požehnání,+ale kdo se žene za bohatstvím, nezůstane nevinný.+ 21  Není správné někomu nadržovat,+ale někdo se toho dopouští i kvůli kousku chleba. 22  Závistivý* člověk touží po bohatstvía neví, že ho čeká chudoba. 23  Kdo kárá,+ dočká se nakonec většího vděku+než ten, kdo lichotí. 24  Kdo okrádá svého otce a matku a říká: „Není to nic špatného“,+je jako ten,* kdo působí zkázu.+ 25  Chamtivý* člověk vyvolává spory,ale tomu, kdo důvěřuje Jehovovi, se bude dobře dařit.*+ 26  Kdo spoléhá na své srdce, je hloupý,+ale kdo jedná moudře, zachrání se.+ 27  Tomu, kdo dává chudým, nebude nic chybět,+ale na toho, kdo před jejich chudobou zavírá oči, se snese mnoho kleteb. 28  Když se k moci dostávají ničemové, člověk se schovává,ale když umírají, dobrých lidí přibývá.+

Poznámky

Nebo „mladý lev“.
Nebo „spravedliví“, stejně ve 12. a 28. verši. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „bouří se“.
Dosl. „on“.
Nebo „chodí v ryzosti“.
Nebo „kdo má stále bázeň“.
Nebo „jámě“.
Nebo „chamtivý“.
Nebo „společník toho“.
Nebo možná „pyšný“.
Dosl. „ztuční“.