Přísloví 26:1–28

  • Popis lenocha (13–16)

  • Neplést se do cizího sporu (17)

  • Zlomyslná legrace (18, 19)

  • „Kde není dříví, hasne oheň“ (20, 21)

  • „Slova pomlouvače jsou jako lahůdky“ (22)

26  Jako se nehodí sníh k létu a déšť ke žním,tak se k hlupákovi nehodí čest.+   Jako má ptáček důvod uniknout a vlaštovka létat,tak má svůj důvod i každá kletba.*   Na koně je bič, na osla je uzda+a na záda hlupáků je prut.+   Neodpovídej hlupákovi podle jeho hlouposti,abys neklesl na jeho úroveň.*   Odpověz hlupákovi podle jeho hlouposti,aby si nemyslel, že je moudrý.+   Jako ten, kdo si mrzačí nohy a sám si ubližuje,*je člověk, který nějakou záležitost svěří hlupákovi.   Jako kulhavé* nohy chromého,takové je přísloví v ústech hlupáků.+   Vzdát slávu hlupákovije jako přivázat kámen k praku.+   Jako trní v ruce opilce,takové je přísloví v ústech hlupáků. 10  Jako lukostřelec, který střílí naslepo,*je ten, kdo najímá hlupáka nebo kolemjdoucí. 11  Jako se pes vrací ke svým zvratkům,hlupák opakuje svou hloupost.+ 12  Vidíš někoho, kdo si myslí, že je moudrý?+ Hlupák má větší naději než on. 13  Lenoch říká: „Na cestě je mladý lev! Lev na náměstí!“+ 14  Dveře se otáčí na pantech*a lenoch na lůžku.+ 15  Lenoch strčí ruku do misky,ale je příliš unavený, než aby ji zvedl k ústům.+ 16  Lenoch si myslí, že je moudřejšínež sedm lidí, kteří odpovídají rozumně. 17  Jako ten, kdo chytá psa za uši,je kolemjdoucí, který se rozzuří kvůli* cizímu sporu.+ 18  Jako šílenec, který vystřeluje ohnivé střely a smrtící šípy, 19  je člověk, který napálí svého bližního a pak řekne: „Byla to jen legrace!“+ 20  Kde není dříví, hasne oheň,a kde není pomlouvač, utichá hádka.+ 21  Jako uhlí na žhavé oharky a dříví na oheň,takový vliv má hádavý člověk na rozdmýchání sporu.+ 22  Slova pomlouvače jsou jako lahůdky,*sklouznou rovnou do žaludku.+ 23  Jako stříbrná glazura na hliněném střepujsou vřelá slova vycházející ze* zlého srdce.+ 24  Kdo nenávidí druhé, svými rty to zakrývá,ale v nitru se zabývá podvodem. 25  I když mluví vlídně, nevěř mu. V srdci má totiž sedm odporných věcí.* 26  Přestože svou nenávist zakrývá klamem,jeho špatnost bude veřejně odhalena. 27  Kdo kope jámu, spadne do ní,a kdo odvaluje kámen, toho ten kámen zavalí.+ 28  Prolhaný jazyk nenávidí ty, které drtí,a ústa, která lichotí, působí zkázu.+

Poznámky

Nebo možná „tak se bezdůvodná kletba nenaplní“.
Nebo „abys nebyl jako on“.
Dosl. „pije násilí“.
Nebo „svěšené“.
Nebo „který všechny zraní“.
Nebo „na čepu“.
Nebo možná „plete se do“.
Nebo „jako to, co se lačně polyká“.
Dosl. „horoucí rty se“.
Nebo: „Jeho srdce je totiž zcela odporné.“