Přísloví 25:1–28

  • Nevyzrazovat důvěrné informace (9)

  • „Slovo pronesené v pravý čas“ (11)

  • Respektovat soukromí druhých (17)

  • Nahrnout žhavé uhly na hlavu nepřítele (21, 22)

  • Dobrá zpráva je jako chladná voda (25)

25  I toto jsou Šalomounova přísloví,+ která přepsali* muži judského krále Ezekjáše:+   Sláva Boha je v tom, že drží věc v tajnosti,+a sláva králů v tom, že věc zkoumají.   Jako jsou nebesa vysoká a země hluboká,tak je srdce králů neprozkoumatelné.   Odstraň ze stříbra strusku,a bude úplně přečištěné.+   Odstraň ničemu z přítomnosti krále,a jeho trůn bude upevněn spravedlností.+   Nevyvyšuj se před králem+a nezaujímej místo mezi významnými lidmi.+   Je totiž lepší, aby ti řekl: „Pojď blíž“,než aby tě ponížil před někým urozeným.+   Nežeň se do soudního sporu. Co totiž uděláš, pokud tvůj bližní dokáže, že nemáš pravdu?+   Vyřeš spor se svým bližním,+ale nevyzrazuj to, co ses dozvěděl mezi čtyřma očima,*+ 10  aby tě ten, kdo to uslyší, nezahanbila abys nešířil špatnou zprávu,* která se nedá vzít zpátky. 11  Jako zlatá jablka ve stříbrné míse*je slovo pronesené v pravý čas.+ 12  Jako zlatá náušnice a ozdoba z ryzího zlataje pro vnímavé ucho moudrý člověk, který kárá.+ 13  Jako chladivý sníh v den žněje věrný posel pro ty, kdo ho vyslali –je osvěžením pro svého pána.+ 14  Jako mraky a vítr, které nepřinášejí déšť,je ten, kdo se chlubí, že dá dar, ale neudělá to.*+ 15  Trpělivostí si člověk získá nadřízenéhoa laskavý* jazyk dokáže zlomit kost.+ 16  Když najdeš med, sněz ho jen přiměřené množství,aby ses ho nepřejedl a nevyzvrátil ho.+ 17  Do domu svého bližního choď jen zřídka,jinak tě bude mít dost a bude tě nenávidět. 18  Jako kyj, meč a ostrý šípje člověk, který křivě svědčí proti svému bližnímu.+ 19  Jako zlomený zub a zchromlá nohaje důvěra v nespolehlivého* člověka v těžkých chvílích. 20  Jako ten, kdo si v chladném dni svléká oděv,a jako ocet vylitý na sodu*je člověk, který zpívá písně skleslému srdci.+ 21  Pokud má tvůj nepřítel* hlad, dej mu najíst,pokud má žízeň, dej mu napít,+ 22  protože mu tak na hlavu nahrneš žhavé uhly*+a Jehova tě odmění. 23  Severní vítr přináší lijáka jazyk, který tlachá, přináší hněv.+ 24  Lepší je bydlet v koutě na střešenež v jednom domě s hádavou manželkou.*+ 25  Jako chladná voda pro unavenou duši*je dobrá zpráva z daleké země.+ 26  Jako zkalený pramen a znečištěná studnaje dobrý* člověk, který ustoupí* někomu špatnému. 27  Jíst příliš mnoho medu není dobré+ani není dobré, když člověk usiluje o slávu.+ 28  Jako město s prolomenými hradbamije člověk, který se nedokáže ovládat.*+

Poznámky

Nebo „opsali a shromáždili“.
Nebo „nevyzrazuj cizí tajemství“.
Nebo „zlomyslné řeči“.
Nebo „řezbách“.
Dosl. „falešným darem“.
Nebo „mírný“.
Nebo možná „zrádného“.
Nebo „alkálii“.
Dosl. „ten, kdo tě nenávidí“.
Tj. obměkčíš jeho srdce a zmírníš jeho hněv.
Nebo „s manželkou, která stále vyčítá“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „podvolí se“, dosl. „vrávorá před“.
Nebo „který neovládá svého ducha“.